Får Man Dricka Kaffe När Man Fastar Inför Provtagning
Behöver jag fasta innan provtagning och vad innebär “fasta”? – Din vårdgivare ska informera dig om du ska vara fastande inför provtagning. Att vara fastande inför provtagning innebär att inte äta ca 10 timmar före provtagning. En kopp kaffe/te utan socker eller mjölk är ok. Självfallet går det bra att dricka normalt med vatten.

Vad gäller vid fasta inför provtagning?

Patienten bör om möjligt sitta ner 15 minuter före provtagningen, Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat. De flesta referensintervall är baserade på prov som tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.

 • Ontrollera om analyserande laboratoriet har särskilda provtagningsanvisningar för beställda analyser.
 • I laboratoriets analysförteckning anges de analyser som kräver att patienten är fastande till exempel med “f”, (exempelvis fS-Triglycerider).
 • Grundregeln är att patienten är fastande i minst 10 timmar, till exempel från klockan 22 kvällen innan provtagning vid provtagning tidigast klockan 8, och får endast ha druckit en ytterst liten mängd vatten utan tillsatser.

Fastande patienter bör inte heller röka/snusa. Hur länge patienten ska vara fastande kan variera, se lokala provtagningsanvisningar.

 1. Vid provtagningen bör patienten sitta bekvämt i en stol med armstöd, för att inte falla handlöst vid eventuell plötslig svimning. Använd gärna en stol med ställbara stöd för armarna. Eventuellt kan patienten ligga ner. Patienten bör inte ha något i munnen vid provtagningen.
 2. Informera patienten om provtagningen.
 3. Kontrollera att allt material som behövs i samband med provtagningen finns nära till hands.
 4. Kontrollera patientens identitet, exempelvis med hjälp av ID-handling samt om så är möjligt genom att patienten får uppge namn och personnummer. Kontrollera att uppgifterna stämmer överens med remissen/beställningen och eventuella etiketter för provet eller annan identitetsangivelse, till exempel inmatade uppgifter i patientnära instrument.

Märk provet enligt laboratoriets anvisningar.

Hur många timmar fastar man inför ett blodsockerprov?

Mäta P-Glukos om du har diabetes – Du som har diabetes kan själv behöva mäta P-Glukos regelbundet, oftast två till tre gånger per dag. Du behöver inte mäta blodsockret lika ofta om du har och fungerar bra. Oavsett vilken typ av diabetes du har kan blodsockret ibland bli alldeles för högt eller för lågt.

Du kan då ha en mätare under huden för att kunna mäta ditt blodsocker kontinuerligt under dagen. Vad är glukos och var finns det? För att kroppen ska fungera behövs energi. Blodet transporterar energin till kroppens alla celler. Energin är oftast i form av druvsocker, som också kallas glukos. För att sockret ska kunna tas upp av cellerna behövs,

Kroppen producerar inte tillräckligt med insulin om du har typ 1- diabetes, orsakas av att kroppen blir mindre känslig för insulin. Då kan insulinet inte verka med full kraft. Det kallas för insulinresistens. Det finns också andra former av diabetes. Alla typer av diabetes leder till att blodsockerhalten i blodet ökar.

Provet tas oftast genom ett stick i fingret. Det kallas för ett eftersom blodet som används kommer från de allra minsta blodkärlen som kallas kapillärer. Du kan också lämna ett blodprov från ett ytligt blodkärl i armen eller handen. Ett sådant blodkärl kallas för, Därför kallas den här typen av blodprov för ett venöst prov.

Då är det oftast en sjuksköterska som tar provet. Du som har diabetes och har en blodsockermätare kan ta provet själv, Du kan ibland behöva fasta innan provet lämnas. Det betyder att du inte ska äta eller dricka en viss tid innan provtagningen. Ett sådant prov tas oftast på morgonen och då ska du inte ha ätit sedan kvällen före.

Vårdpersonalen ger mer information om hur många timmar innan provet som du måste fasta. Du som har diabetes och har en blodsockermätare kan ta provet själv, Provet analyseras ofta direkt av vårdpersonalen om du lämnar provet på en vårdcentral. Då brukar svaret vara klart efter omkring tio minuter. Ibland skickas provet till ett laboratorium.

Svaret brukar då komma till läkaren senast dagen därpå. Du får resultatet mycket snabbare om du får vård på ett sjukhus. Du som har diabetes och själv mäter blodsockret med en blodsockermätare får svaret direkt. Hur mäts halten av P-Glukos? Mätningen av P-Glukos kan göras på flera olika sätt.

Varför fasta inför provtagning?

Varför måste jag fasta före undersökningen? – Halten av de olika ämnena i blodet påverkas av mat. Till exempel blodets sockerhalt, det vill säga blodets glukosnivå, stiger efter en måltid. Detta beror på att glukosen i sockret och stärkelsen i maten absorberas från tarmsystemet in i blodomloppet.

Referensvärdet eller normalvärdet av blodsockret är inte samma under fastan och efter en måltid. Att genomföra undersökningen med ett glukosvärde som har tagits efter en måltid kan vara utmanande, eftersom värdet påverkas av måltidens storlek och kvalitet samt den tid som har gått sedan den intogs. Då undersökningens syfte är att ta reda på om den undersökta har diabetes, mäts blodsockret, det vill säga blodet i plasman, genom ett fasteprov.

Andra undersökningar som kräver fasta är undersökningar som mäter kolesterol, triglycerider och gallsyra.

Får man dricka vatten vid Fasteprov?

Vid fasteprovtagning får inte patienten äta eller dricka efter kl.22 kvällen före provtagningen. Dricka vatten (1-2 glas) på morgonen innan provtagning går bra. Rökning och snus bör undvikas.

Vad ska man dricka när man fastar?

Vad kan man dricka under fastan? – Under fastan ska du inte äta, men du ska absolut dricka. Vatten är bäst, men kaffe och te är också bra alternativ. Under längre fasteperioder kan det vara klokt att lägga till lite salt också, eller dricka buljong. Allt du dricker bör helst vara helt fritt från kalorier.

You might be interested:  När Ska Jag Plantera Om Gurka?

Får man ta blodprov när man fastar?

Inför blodprovstagning är detta bra att tänka på:

Du behöver inte skriva ut någon remiss. Tag med giltig legitimation. Provet ska tas fastande. Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan. Tag blodprovet före kl.10 på morgonen, pga att vissa markörer har en dygnsvariation. Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas. Om du behandlas med LevaxinⓇ, tag dosen efter provtagning.

Är 7 2 för högt blodsocker på morgonen?

Ofta mäter man blodsocker på fastande mage (till exempel innan frukost). Blodsockret mäts i millimol per liter och det förkortas mmol/l. Hos en fastande frisk person ligger blodsockret mellan 4,0 och 5,9 mmol/liter och en halv timma efter en måltid ska blodsockret inte ligga över 7,8 mmol/l.35

Hur påverkas blodsockret efter 45 minuters rask promenad?

Blodsockret förbättras eftersom regelbunden fysisk aktivitet ökar upptaget av glukos i muskelcellerna. På lång sikt ökar insulinkänsligheten och insulinresistensen minskar.

Vad sänker blodsockret bäst?

Ät mindre mängd socker – Kaffebröd, bakelser, kex, godis, choklad och glass kan göra att du får i dig mer energi än vad kroppen behöver. Det beror på att dessa livsmedel ofta innehåller mycket socker och fett. Sötsaker som innehåller nötter, havregryn och torkad frukt kan vara ett bra alternativ.

Kan man tugga tuggummi innan blodprov?

Svalgprov – Det är förbjudet att äta och dricka 30 min innan provtagningen. Dessutom ska du undvika att använda produkter som sköljer eller desinficerar svalget (munvatten, pastiller, tuggummi).

Vilka prover tas på fastande mage?

Mat och dryck – Dagen innan du planerar att gå och lämna blodprov skall du äta normalt och undvika alkohol och fet mat. Flera av blodmarkörerna skall tas på fastande mage för att bli rättvisande. Detta innebär att du ej skall äta eller dricka under 12 timmar innan provtagning.

Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel. Även tobak bör undvikas. Det är framför allt blodmarkörerna zink, LDL-kolesterol, C-peptid, glukos och triglycerider som påverkas av intaget av mat och dryck och som kan bli felaktiga om man inte fastar.

Alkohol och fet mat kan påverka levervärden.

Måste man vara fastande vid Sköldkörtelprov?

Har du också varit med om att få olika besked på vårdcentralen när det gäller uppehåll med sköldkörtelmedicin eller inte innan provtagning? Hur påverkas egentligen resultatet? Sköldkörtelförbundet reder ut begreppen. – Det korta svaret är att det beror på vilken medicin du tar och vilka prover som tas.

För mest tillförlitliga resultat rekommenderas att man tar proverna fastande direkt på morgonen före dagens dos av sköldkörtelhormon. Det är också bra att göra på samma sätt vid varje provtagning så att dina provresultat blir jämförbara över tid.

Vad kan man dricka innan blodprov?

Att lämna blodprov Ett blodprov är en vanlig undersökning som du kan få göra av många olika anledningar. Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras av vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på vad läkaren vill undersöka.

 • Den här texten riktar sig till dig som är vuxen.
 • Här kan du läsa mer om Ett blodprov kan lämnas på en planerad tid.
 • Ibland kan ett blodprov behöva lämnas snabbt, till exempel inför en undersökning.
 • Berätta om du tar läkemedel och om du blöder lätt innan provet ska tas En del läkemedel kan påverka ditt provresultat.

Det är därför viktigt att du berättar för läkaren vilka läkemedel du använder och också om du använder exempelvis naturläkemedel och hälsokostpreparat. Det är också viktigt att du berättar om du blöder lättare och längre. Det kan till exempel vara till följd av en eller en behandling med blodförtunnande läkemedel.

Du kan behöva fasta inför provet För vissa prov behöver du fasta innan du lämnar blod. Det innebär att du inte får äta eller dricka något tio timmar före provtagningen. Oftast gäller det från klockan 22 på kvällen innan provtagningen. Det går bra att dricka ett litet glas vatten. Reglerna för fasta kan variera mellan olika laboratorier och analyser.

För vissa blodprover finns det särskilda föreskrifter för intag av läkemedel, mat och alkohol. Du kan få mer information om vad som gäller för dig av den som ska ta provet. Om du tycker att det är obehagligt att lämna blod Det kan göra ont och svida lite att lämna blodprov men det går snabbt över.

En del tycker att det är mycket obehagligt att lämna blodprov. Då kan det vara skönt att sitta eller ligga ner när provet tas. Berätta för den som ska ta provet om du känner dig orolig. Det finns ibland möjlighet att få i huden så att det gör mindre ont att lämna blodprovet. Då används en bedövningssalva eller ett speciellt bedövningsplåster.

Det sätts på stickstället en timme innan. Du känner bara själva beröringen men inte sticket, om huden är bedövad. Hur du ska lämna provet beror på var på kroppen som provet ska tas och varför det ska tas. Du kan lämna blodprov på tre olika sätt:

Stick i fingret i ett blodkärl som kallas kapillär. Stick i ett blodkärl som kallas för ven. Stick i ett blodkärl som kallas för artär.

Kan man ta medicin innan Fasteprov?

Fasteprov – Vid fasteprovtagning får du inte äta eller dricka efter kl.22 kvällen före provtagningen. Du får dricka vatten (1-2 glas) på morgonen innan provtagning. Undvik att röka och snusa. Ta dina eventuella mediciner som vanligt om du inte fått andra instruktioner. Fasteblodsprov bör tas före kl.10 på morgonen.

Vad menas med på tom mage?

Hej! Informationen att ett läkemedel ska tas på fastande mage betyder olika beroende hur ofta läkemedlet ska tas. I allmänhet räknar man att magen är fastande, det vill säga tillräckligt tom, när det har gått 2-3 timmar från det att man åt senast. Står det inget annat i bipacksedeln kan man tänka enligt nedanstående exempel.

Läkemedel som ska tas en gång om dagen: En timme före frukost Läkemedel som ska tas två gånger om dagen: Dos 1: En timme före frukost Dos 2: Minst 2 timmar efter dagens sista stora måltid, minst en timme före ett eventuellt sent kvällsmål Läkemedel som ska tas tre eller fler gånger om dagen. Dos 1: En timme före frukost Övriga doser: Minst två timmar efter senaste måltid och minst en timme före nästa måltid Varför be höver man ta vissa läkemedel på fastande mage? För vissa läkemedel är det känt att mat i sig eller något innehåll i maten påverkar hur läkemedlet tas upp i kroppen.

You might be interested:  Hur Många Deciliter Är Ett Kilo Mjöl?

Det kan leda till att man får dålig effekt av behandlingen eller onödiga biverkningar. Som exempel kan nämnas läkemedlet Kåvepenin där man hittar informationen om hur läkemedlet bör tas under kapitlet “Kåvepenin med mat och dryck”. Med vänlig hälsning

Får man dricka kaffe med mjölk när man fastar?

Kan man dricka kaffe när man fastar? – Ja, kaffe går bra om du dricker det svart. Om du blandar ut det med mjölk (även veganska alternativ) eller socker tillför du kalorier och minskar effekten av fastan. Vill du sätta smak på kaffet kan du testa dig fram med olika kryddor, som kanel, kardemumma eller vaniljpulver som kan göra att kaffet upplevs sötare.

Får man dricka citronvatten när man fastar?

Vatten – Alla livsmedel och drycker som innehåller kalorier undviks när man fastar. Var noggrann med att få i dig tillräckligt med vatten. Vatten, både vanligt och bubbelvatten, är bra val. Sträva efter att dricka runt två liter vatten dagligen. Det är en god vana att börja varje dag med två dl vatten för att se till att du får i dig tillräckligt med vatten då dagen börjar.

 • Pressa lite citron eller lime som smaksättning om du vill.
 • Annars kan du lägga till några skivor apelsin eller gurka i en vattenkaraff för lite smak, och avnjut sedan vattnet under dagen.
 • Du kan spä ut äppelcidervinäger i vatten och sedan dricka, det kan hjälpa till att stabilisera blodsockret.
 • Dock är sötningsmedel och färgämnen förbjudna.

Kool-Aid, Crystal Light eller liknande bör ej tillsättas i vattnet.

När börjar kroppen förbränna fett vid fasta?

Hur påverkar periodisk fasta din kaloriförbrukning? – Här cirkulerar många påståenden tagna mer eller mindre ut luften. Äter du inte var tredje timme sjunker din kaloriförbrukning. Din fettförbränning stannar och din kropp “suger åt sig” allt du ger den.

Det mesta är missförstånd eller rent nonsens. Fettförbränningen har vi redan gått igenom. Den ökar när du inte äter, inte tvärtom. Och kroppen suger alltid åt sig allt du ger den. Har du stora mängder energigivande protein, socker eller fett i avföring och urin behöver du en läkare. Men hur är det med kaloriförbrukningen när du fastar? Forskningen pekar faktiskt åt lite olika håll.

En del visar att den ökar när du fastar mellan 24–60 timmar. Andra ser istället att den den förblir oförändrad. Några ser till och med att den sjunker en smula. Majoriteten av studierna som undersöker effekterna av en fasta på upp till 48 timmar, alltså en tidsperiod motsvarande de allra flesta periodisk fasta-upplägg, ser att kroppens kaloriförbrukning ökar med i snitt 5,5 % under det första dygnet du inte äter något.

 1. Den största delen av den ökningen sker mellan timme 18 och 24.
 2. Du kan alltså inte räkna med några speciella ökningar av kaloriförbrukningen om du ägnar dig åt populära upplägg som 16:8.
 3. Du måste fasta lite längre för att det ska hända något ordentligt.
 4. Andra sidan kan du lugnt bortse från påståenden att du saboterar din ämnesomsättning och förbränning om du inte stoppar något i munnen med några timmars mellanrum.

Det stämmer helt enkelt inte. Anledningen till att din kaloriförbrukning ökar under de sista timmarna av första dygnet utan mat beror sannolikt på att ditt sympatiska nervsystem är mer aktivt och på större mängd katekolaminer i omlopp. Katekolaminer är hormoner som adrenalin och dess förstadium noradrenalin.

 • De svarar på signaler från stress, exempelvis svält.
 • Periodisk fasta är ju svält, även om du skapat svälten frivilligt och får positiva effekter av den.
 • Roppen vet inte varför den inte får mat.
 • När dina nivåer av katekolaminer stiger frisätter du mer fria fettsyror.
 • Exakt vilka katekolaminer som gör vad i sammanhanget är oklart.

Här pekar studierna verkligen åt olika håll. En studie såg inga förändringar i frisättningen av adrenalin under en 48 timmar lång fasta, men väl av noradrenalin. Där drog forskarna slutsatsen att den högre kaloriförbrukningen under en fasta drivs av noradrenalin.

 • I en annan studie observerade man istället ökade nivåer av adrenalin efter en 36 timmar lång fasta, medan nivåerna av noradrenalin förblev oförändrade.
 • Man vet alltså inte de exakta mekanismerna bakom den förhöjda kaloriförbrukningen fasta åstadkommer.
 • Att katekolaminer är inblandade är dock högst troligt.

Man ser skillnader hos vältränade jämfört med otränade och hos överviktiga kontra normalviktiga, så det är möjligt att både din träningsstatus och din kroppssammansättning påverkar saken. Överviktiga svarar till exempel sämre på fasta när det gäller att bryta ned lipider och frisätta fria fettsyror.

Kan man ta blodprov för att se om man har cancer?

Laboratorieundersökning och tumörmarkörer – Laboratorieundersökningar utförs redan i det skedet där det endast finns en misstanke om cancer. Vanligtvis tar man till exempel blodprov och följer blodvärdena. I samband med några cancertyper är det fördelaktigt att analysera vissa tumörmarkörer.

 • Mängden tumörmarkörer i blodomloppet varierar enligt cancerns aktivitet.
 • Tumörmarkörerna kan vara till hjälp vid fastställandet och uppföljningen av cancern och bedömningen av prognosen.
 • Blodprov kan visa om det förekommer tumörmarkörer.
 • En markör är ett ämne som tumörvävnaden utsöndrar till någon kroppsvätska.

Hittar man en markör eller en förhöjd mängd av en markör i kroppsvätskan kan detta tyda på att patienten har insjuknat i cancer eller fått ett återfall. Markörernas känslighet och exakthet varierar, och en förhöjd markörhalt betyder inte alltid att patienten har cancer.

Vad innebär det att fasta?

fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling. Inför blodprovstagning som annars kan störas av ämnen absorberade från kosten samt inför operation och vissa undersökningar föreskrivs medicinsk fasta, i regel över natt – ofta 12 timmar för mat och 8 timmar för dryck.

Kan man snusa när man fastar?

Patientanvisning Efter kl.22.00 kvällen före provtagningen ska du inte äta, dricka, röka eller snusa. Endast en ytterst liten mängd vatten utan tillsatser är tillåtet att dricka, inte kaffe eller te. – Tugga inte tuggummi – Ät inte halstabletter Du bör inte heller utsätta dig för fysisk eller psykisk ansträngning.

Varför ska jag vara fastande? Fasta i provtagningssammanhang innebär att man inte ska äta eller dricka annat än ytterst lite vatten minst 10 timmar före provtagningen. Det är inte heller tillåtet att röka eller snusa. Fet mat och alkohol är också bra att undvika. Mat, dryck och nikotin påverkar flera komponenter i blodet och om man inte är fastande innan provtagningen kan detta påverka provresultatet.

Fysisk aktivitet och psykisk ansträngning kan också påverka resultatet. Senast uppdaterad: 2016-09-26 16:02

You might be interested:  Hur Vispar Man Ägg Och Socker Pösigt?

Vilka prover tas på fastande mage?

Mat och dryck – Dagen innan du planerar att gå och lämna blodprov skall du äta normalt och undvika alkohol och fet mat. Flera av blodmarkörerna skall tas på fastande mage för att bli rättvisande. Detta innebär att du ej skall äta eller dricka under 12 timmar innan provtagning.

Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel. Även tobak bör undvikas. Det är framför allt blodmarkörerna zink, LDL-kolesterol, C-peptid, glukos och triglycerider som påverkas av intaget av mat och dryck och som kan bli felaktiga om man inte fastar.

Alkohol och fet mat kan påverka levervärden.

Vad händer om man inte fastar innan blodprov?

Att lämna blodprov Ett blodprov är en vanlig undersökning som du kan få göra av många olika anledningar. Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras av vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på vad läkaren vill undersöka.

 • Den här texten riktar sig till dig som är vuxen.
 • Här kan du läsa mer om Ett blodprov kan lämnas på en planerad tid.
 • Ibland kan ett blodprov behöva lämnas snabbt, till exempel inför en undersökning.
 • Berätta om du tar läkemedel och om du blöder lätt innan provet ska tas En del läkemedel kan påverka ditt provresultat.

Det är därför viktigt att du berättar för läkaren vilka läkemedel du använder och också om du använder exempelvis naturläkemedel och hälsokostpreparat. Det är också viktigt att du berättar om du blöder lättare och längre. Det kan till exempel vara till följd av en eller en behandling med blodförtunnande läkemedel.

 • Du kan behöva fasta inför provet För vissa prov behöver du fasta innan du lämnar blod.
 • Det innebär att du inte får äta eller dricka något tio timmar före provtagningen.
 • Oftast gäller det från klockan 22 på kvällen innan provtagningen.
 • Det går bra att dricka ett litet glas vatten.
 • Reglerna för fasta kan variera mellan olika laboratorier och analyser.

För vissa blodprover finns det särskilda föreskrifter för intag av läkemedel, mat och alkohol. Du kan få mer information om vad som gäller för dig av den som ska ta provet. Om du tycker att det är obehagligt att lämna blod Det kan göra ont och svida lite att lämna blodprov men det går snabbt över.

En del tycker att det är mycket obehagligt att lämna blodprov. Då kan det vara skönt att sitta eller ligga ner när provet tas. Berätta för den som ska ta provet om du känner dig orolig. Det finns ibland möjlighet att få i huden så att det gör mindre ont att lämna blodprovet. Då används en bedövningssalva eller ett speciellt bedövningsplåster.

Det sätts på stickstället en timme innan. Du känner bara själva beröringen men inte sticket, om huden är bedövad. Hur du ska lämna provet beror på var på kroppen som provet ska tas och varför det ska tas. Du kan lämna blodprov på tre olika sätt:

Stick i fingret i ett blodkärl som kallas kapillär. Stick i ett blodkärl som kallas för ven. Stick i ett blodkärl som kallas för artär.

Måste man vara fastande vid Sköldkörtelprov?

Har du också varit med om att få olika besked på vårdcentralen när det gäller uppehåll med sköldkörtelmedicin eller inte innan provtagning? Hur påverkas egentligen resultatet? Sköldkörtelförbundet reder ut begreppen. – Det korta svaret är att det beror på vilken medicin du tar och vilka prover som tas.

För mest tillförlitliga resultat rekommenderas att man tar proverna fastande direkt på morgonen före dagens dos av sköldkörtelhormon. Det är också bra att göra på samma sätt vid varje provtagning så att dina provresultat blir jämförbara över tid.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller säkerhet vid provtagning?

Översikt – Vårdhandboken Denna text gäller även barn Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provmärkning stämmer överens så att kopplingen till patienten blir korrekt.

Prov ska märkas före eller i direkt anslutning till provtagningstillfället, Att avgöra om blodburen smitta föreligger eller inte är i praktiken omöjligt. Man måste alltid beakta risken att prov kan vara smittförande. Kapillärprovtagning kan innebära risk för stänk, tänk på att skydda dina ögon och mun.

Hantera blod eller blodtillblandade vätskor enligt god hygienisk praxis. Följ rutiner för att skydda dig och din omgivning mot eventuell smitta. Se lokala anvisningar från laboratoriet som ska utföra analysen angående provtagning och märkning av prov. Kapillärprov används framför allt vid olika typer av patientnära tester där små blodvolymer behövs, till exempel för glukosanalys.

Apillärprovtagning medför större mätosäkerhet än venprovtagning eftersom den leder till varierande grad av hemolys och viss tillblandning av vävnadsvätska, Se lokala anvisningar angående vilka analyser som kan utföras på kapillärprov På svårstuckna patienter eller patienter som av någon anledning inte bör utsättas för venprovtagning kan vissa analyser tas kapillärt, se analyserande laboratoriets provtagningsanvisningar angående vilka analyser som kan utföras på kapillärprov.

När större blodvolymer ska tas kapillärt till exempel i mikrorör, ska provtagaren ha fått praktisk utbildning i denna provtagningsteknik. Därför beskrivs denna teknik inte här. Undvik kapillärprovtagning

vid dålig perifer cirkulation, till exempel patienter i chock vid perifera ödem på ställen där det nyss tagits prov.

Maria Kuusinen, laboratorieinstruktör, Kundsupport/Klinisk kemi Diagnostikcentrum, Region Östergötland Fozia Elahi, leg. biomedicinsk analytiker, Labmedicin, Klinisk kemi, Region Skåne, Malmö Karin Strandberg, specialistläkare, Labmedicin Skåne, Klinisk kemi, Malmö Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd. Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling. : Översikt – Vårdhandboken