När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus
Om att odla gurka i växthus – När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Börja med att plantera dina gurkor i växthus i april eller maj, om vädret är soligt och relativt varmt. Jordtemperaturen måste konstant vara 20 grader för att gurkorna ska kunna växa bra.

När kan jag sätta ut gurka i växthus?

Så gurkfrö – Gurkor sås oftast från frön och mår bra av att försås inomhus innan de skall ut till växthuset. Eftersom gurkplantan är så känslig mot kyla hjälper det också att ha en liten buffert mellan det att man planterar gurkan tills det är säkert att plantera ut den i växthuset.

Hur kallt kan gurkor stå?

Utplantering av gurka – Utomhustemperaturen ska ligga över 12 grader och nattemperaturen bör inte gå under fem grader när gurkan planteras ut. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus I början är en fiberduk perfekt för att driva plantorna och bevara fukten i marken.

 • Slutlig omplantering görs i en kruka som rymmer minst 10 liter jord, gärna mer. Odlingssäck Vigoroot 10L eller Vigoroot 20L är ett bra alterantiv.
 • Gurka tål inte frost och gillar inte kylig väderlek och behöver avhärdas innan de planeras ut. Låt dem stå ute på skyddad plats dagtid under en period.för att undvika chock som kan ge hämmad tillväxt. Läs mer om detta i artikeln Så här avhärdas plantor,
 • Skydda plantan från plötslig kyla efter utsättning på friland med fiberduk så att den inte tar skada och tillväxten hämmas.

När kan man börja odla i växthus?

TOMAT, Solanum lycopersicum – Det är få växtarter med ätliga frukter som lämpar sig så bra för hobbyväxthuset som tomaterna gör. INDETERMINATE, DETERMINATE ELLER SEMIDETERMINATE Det finns tre olika typer av tomater vad gäller växtsätt och fruktproduktion – högväxta tomater, busktomater och en typ som är en mellanform av de två förstnämnda.

Indeterminate kan översättas med “obestämd (i det här sammanhanget obestämd livstid)” och i tomatsammanhang betyder det att plantan växer och producerar blommor så länge den står varmt och ljust. Plantorna är högväxta. Den här tomattypen bör tjyvas, d v s skotten som kommer i bladvecken ska tas bort. Högväxta tomatsorter får oftast tre blad mellan blomklasarna.

Determinate betyder “bestämd” (livstid) och syftar på den typ av lågväxta tomater som kallas busktomater. De slutar växa när toppskottet avslutas med en blomklase. Alla tomater på plantan mognar ungefär samtidigt för att sedan knappast ge någon frukt alls.

Busktomater behöver inte tjyvas. På busktomater är det oftast ett blad mellan blomklasarna. Semideterminate kan översättas med “halvbestämd”. Den här tomattypen är ett mellanting mellan indeterminate och determinate. Växtsättet är mer kompakt än hos indeterminate-typen. Men till skillnad mot determinate-typen ger semideterminate-typen frukt och är i tillväxt hela säsongen.

Har oftast två blad mellan blomklasarna. JORD Jorden där tomaterna ska odlas bör gödslas på hösten, men tillämpas biologisk odling och marktäckning i omgångar under sommaren behövs det mycket små mängder naturgödsel. Växelbruk Eftersom tomater oftast är en ständigt återkommande kultur i växthuset, är det viktigt att någon form av växelbruk tillämpas. För tidig sådd utan extraljus resulterar i gängliga plantor. Inte förrän i mitten på mars räcker ljuset till för att förkultivera tomater i ett soligt söderfönster. Beräkna såtid För att beräkna lämpligt sådatum kan man utgå från att det tar mellan fem och åtta veckor från sådd tills plantorna är klara att planteras på bädd.

 • Den tidigaste utplanteringen på bädd i växthus för hobbyodling torde vara omkring mitten av april.
 • Det betyder att sådden kan ske omkring 1 mars.
 • Generellt sett blir alltid de tidigast sådda plantorna gängligare än senare sådda, men har växthuset tillräcklig höjd så är det inte någon nackdel med gängliga plantor annat än ur estetisk synpunkt.

Såtemperatur Temperaturen för frösådden bör hållas mellan 20°C och 25°C, och eftersom tomatplantorna är lätta att skola, kan hela sådden ske i en kruka. När hjärtbladen är helt utvecklade skolas plantorna. Finns det tillräckligt med utrymme går det även fint att på en gång plantera in dem i 6–8 cm krukor.

 • Vid riktigt tidig sådd använder man de mindre krukorna vid inplanteringen och vid senare sådd de större.
 • Ljuset viktigast Eftersom tomatplantorna lätt kan planteras om några gånger i väntan på tillräcklig värme i växthuset för utplantering, går det rätt bra att klara plantorna även om sådden har gjorts några veckor för tidigt.

Huvudsaken är att det finns en tillräckligt ljus plats för plantorna under väntetiden. Extra tidiga tomater För att få mogna tomater extra tidigt kan man dra upp 2–3 plantor ca en månad tidigare än de övriga. De här plantorna odlas i krukor hela tiden tills de första tomaterna börjar mogna.

 • Vill man sedan plantera dem på bädd, växer de och blir kraftigare, men de blir aldrig lika fina som de som är senare sådda och planteras på bädd i ett tidigt stadium.
 • När fröskalet fastnar Det händer ibland att fröskalet har svårt att lossna när plantan skjuter upp ur jorden, och det kan få till följd att hjärtbladen inte utvecklas och plantan dör.

Ser man tendens till att fröskalen sitter fast, flyttas frösådden så att den får en ljusare plats och plantorna duschas upprepade gånger, men inte på eftermiddag och kväll. SKÖTSEL Tomatplantorna ska hållas i jämn tillväxt och därför bör de gödselvattnas rätt ofta och omplanteras så fort krukorna är fullrotade.

Två till fyra omplanteringar kan bli nödvändigt. Slutstorleken på krukor för plantor som ska förkultiveras i 6–8 veckor bör vara 15–18 cm. Står plantorna hela tiden på bord eller hyllor, så att värmen kommer underifrån, kan tomaterna planteras in i de större krukorna direkt från 8 cm krukor, men är det låg temperatur runt krukan växer plantorna bättre om krukstorleken ökas i flera etapper.

Under hela förkultiveringstiden bör plantorna stå mycket ljust. Temperaturen bör vara 15–20°C och luften bör vara torr. Därför ska ett tomathus alltid luftas rikligt. TJYVAR Tjyvar kallas de skott som växer ut i bladvecken. Tjyva eller inte? Växthustomater ska tjyvas.

Busktomater och ampeltomater ska inte tjyvas. Tjyvarna kommer i regel redan i förkultiveringsstadiet, och det bildas nya under hela växtperioden. Ta bort dem så fort som möjligt om du inte ska använda dem som sticklingar. De bör inte få bli längre än 10–20 cm innan de tas bort. Därför bör plantorna ses över minst en gång i veckan.

Så får du flerstammiga plantor Har man av någon anledning för få plantor i växthuset, så att de inte fyller upp det utrymme man har tillgång till, kan man toppa en planta på ett tidigt stadium, 50–60 cm från marken, och låta 2–3 tjyvar gå fram som stammar.

 1. Med den metoden går det att få upp till 15 fina klasar på samma planta.
 2. De första tomaterna på en sådan planta mognar bara någon vecka senare än på otoppade plantor.
 3. Nya plantor av tjyvar Det går lätt att få nya tomatplantor om man sätter tjyvarna.
 4. De sätts i sand och torvmull eller i såjord som vid vanlig skottförökning.

Dessa tomatplantor får i regel första blomknoppen tidigare än frösådda från samma tidpunkt. Dessutom blir de skottförökade plantorna knubbigare om de får samma behandling som frösådda UTPLANTERING Planteringsavstånd Planteringsavståndet bör vara 50–80 cm.

Planteras tomatplantorna endast i en rad räcker det med 50–60 cm avstånd mellan plantorna. Planteras de i två eller tre rader bör avståndet vara 70-80 cm. Plantering av gängliga plantor Tomatplantorna kan mycket väl planteras djupare än vad de stått tidigare. Har de blivit krokiga nertill går det fint att lägga dem horisontellt, huvudsaken är att toppen kommer på rätt plats.

GÖDSLING Plantorna gödselvattnas efter 2–3 dagar från planteringen för att påskynda rötternas tillväxt. Marktäckning mellan plantorna görs så fort det finns tillgång till färskt gräsklipp. Första gången lägger man på 2–3 cm och sedan ett par gånger med ett 5–10 cm tjockt lager med 3–4 veckors mellanrum. Uppbindningen av tomatplantorna görs enkelt genom att binda fast snören i taket. UPPBINDNING Uppbindning av tomatplantorna kan göras genom att fästa snören i taket ovanför plantorna och fästa andra änden av snöret vid en käpp som sticks ner i jorden intill tomatplantan.

 1. Binds nedre änden av snöret runt stammen på tomatplantan finns det risk för att plantan stryps.
 2. Man kan även sätta en kraftig käpp i jorden innan planteringen.
 3. När höjden på plantan når upp till toppen på käppen, fästs ett snöre från käppen till taket.
 4. Oavsett om man använder käpp eller snören som stöd, ska man vara försiktig när plantans stam binds fast, så att det finns tillräckligt med utrymme för stammen att växa till i omfång.

Under alla förhållanden måste uppbindningen klara tyngden av 5–6 stora klasar, så den får inte vara för klen. POLLINERING Så fort de första blommorna slår ut, det kan ske redan under förkultiveringstiden, ska plantorna dagligen ruskas om så att pollenet lossnar och befruktar blomman. Ståndarna och pistillen är inneslutna i den långsträckta mittdelen på blomman. För att blomman ska bli pollinerad måste blomman vibrera, antingen av humlor eller att man ruskar försiktigt på plantan. Enkelt sätt att pollinera Enklaste sättet att ruska om plantorna är att slå på snöret eller käppen, som plantan är bunden vid.

Slå absolut inte direkt mot stammen, för det kan skada den. Att hjälpa till med pollineringen är absolut nödvändigt om man vill få god fruktsättning på klasarna. Om det endast är ett fåtal blommor på varje klase är det ett tecken på dålig pollinering. Obefruktade blommor trillar ganska snabbt av från klasen.

TEMPERATUR Fram på högsommaren bör växthuset skuggas lätt för att det inte ska bli för varmt under soliga dagar. Temperaturen bör inte överstiga 30°C. Är det svårt att hålla nere temperaturen kan gångarna och väggarna duschas, men det ska bara göras när det är extremt varmt.

Hur sköter man gurka i växthus?

Odla gurka i växthus – Slanggurka för växthus kräver mycket värme och ljus därför är det viktigt att inte starta upp odlingen för tidigt. Temperaturen i växthuset ska helst vara kring 18–20 grader och soliga dagar får temperaturen gärna gå upp till 25 grader.

 • Varma sommardagar när solen står högt på himlen måste det finnas möjligheter att lufta i växthuset, automatiska luftningsluckor underlättar, men även att duscha bladen sänker temperaturen runt plantan.
 • Att skugga växthuset genom att utvändigt stryka rutorna med vit kalk eller ha någon form av tunn gardin på insidan kan också vara ett alternativ för att få en jämnare dygnstemperatur i växthuset.

Men var medveten om att för mycket skuggning kan hämma tillväxten då gurkplantor älskar ljuset. Värme i kombination med stark ljusinstrålning gör att gurkplantorna använder mycket vatten. Här är det viktigt att de ges en jämn vattentillgång. En automatisk droppbevattning kan underlätta.

Varför dör mina gurkor?

Plantera om – Eftersom gurkor har känsliga rötter mår de bäst om de endast planteras om ett fåtal gånger. Utgångspunkten är två omskolningar: Första omplanteringen sker från första såplatsen till en lite större kruka. Andra omplanteringen sker från den lite större krukan till den slutgiltiga växtplatsen på friland eller i en stor kruka.

Om du odlar i nedbrytbara krukor se till att riva av kanten på krukan. Allt papper eller torv ska hamna under ytan. Om kanten är ovanför jordytan fungerar den som en ledning som drar fukten ur jorden och upp i luften. Jordytan ska alltid vara på samma nivå längs stjälken. När du planterar om gurkan så sätt den aldrig djupare än den växte innan.

Gurkplantan är nämligen känslig för rothalsröta, en sjukdom som leder till att stammen ruttnar, går av och rötterna dör. Risken för rothalsröta ökar också om det är för kallt och blött i jorden. Vänta med att plantera ut dina gurkplantor tills jorden håller 15 grader. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Gurkor i olika former. Foto: Markus Danielsson

Kan man klippa bort blad på gurkplantor?

Gurkor behöver mycket värme, och växer bäst utomhus på en varm, vindskyddad plats. För att förbereda bädden optimalt för gurksådd är det bra att gräva en cirka 40 centimeter bred fåra i mitten av bädden. Den fylls sedan upp med kompost och trädgårdsjord.

 • Mitten av bädden bör sedan kupas upp så den formar en vall, eftersom solen då bättre kommer åt att värma upp jorden, och gurkorna växer bättre.
 • Gurkor tycker om att ha ärtor, bönor, sallad och selleri växande i närheten.
 • De bör inte planteras nära tomater, rädisor eller kål.
 • Slutet av april är en bra tid för att förodla gurkor i en odlingslåda eller på fönsterbänken.

Det är lämpligt att välja varianter som är resistenta mot mjöldagg när du väljer frön. Plantera alltid endast några få frön i en liten kruka, och se till att vattnet lätt kan rinna av. Det bästa är att välja en kruka med hål i botten och att lägga en flat sten över hålet.

 1. Ha krukorna i ett varmt rum och vattna regelbundet.
 2. När fröna har börjat gro är det mycket viktigt att de står på en ljus plats.
 3. Eftersom gurkor, precis som tomater, är mycket frostkänsliga, bör de inte planteras ut innan dagstemperaturerna på marknivå når åtminstone 15 °C.
 4. För ytterligare skydd kan fiberduk eller växthusfolie användas.

Efter järnnätterna i maj kan gurkor också sås direkt utomhus. Beskärning av gurkplantorna hjälper dem att växa och förbättrar kvalitén hos grönsakerna. Huvudskottet bör inte klippas ned. Klipp ner sidoskotten till ungefär tre blad. Salladsgurka kan skördas ungefär två veckor efter blomning.

Skär av gurkan vid stammen med en vass kniv. Vid skörd bör gurkan ha ett slätt skal och en jämn, grön färg. Skörda de växande gurkorna innan de är helt färdigväxta. De smakar bättre då. Dessutom är de frön som ibland kan vara irriterande fortfarande små, och den totala skörden kommer bli större vid tidig skördning eftersom det uppmuntrar fortsatt blomning.

Om det finns ljusare fläckar på gurkans skal kan det hos fullvuxna gurkor betyda att de är mogna eller övermogna. Skördetiden för salladsgurkor är från juni till och med oktober. Bild: © Qpicimages – Fotolia

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det För Socker Att Gå Ur Kroppen?

När kan man ha gurkplantor ute?

Utplantering – När frostnätterna är över och jordtemperaturen ligger runt 15 grader är det dags att plantera ut gurkorna på friland (om det är sorter som tål detta) eller i rejäla kärl i växthus eller odlingstunnel. Kärlen bör ha dräneringshål så att överskottsvatten kan rinna bort och gärna också dräneringsmaterial i botten, som lecakulor eller grus, de fylls därefter med vanlig planteringsjord.

När ska jag plantera om gurka?

Gurkor är roliga. Det tycker nästan alla. De växer fort, får många frukter och slingrar sig som lianer. Sen att egenodlade gurkor smakar så mycket mer gurka än de man köper i matbutiken är bara bonus. Att odla gurka i kruka är ett enkelt sätt för alla att kunna få egna gurkor hemma.

Man kan till och med odla dem inomhus om man inte har balkong eller trädgård. Text och bild: Anna Theorin Gurka, som till 96% består av vatten är en ettårig slingerväxt som kommer i många former och storlekar. De vanligaste är den avlånga slanggurkan och den korta, knubbiga inläggningsgurkan. Gurkor kräver mycket värme och näring och självklart vatten.

Den behöver mycket av allt kan man säga. Jag har varken växthus eller uterum så jag odlar mina gurkor på altanen. Man får inte lika mycket gurkor om man odlar på friland och i kruka, men det räcker gott och väl. När ni väljer era gurksorter, se till att ni väljer en anpassad efter hur ni kommer att odla.

Monoecious

“Vanlig” gurka med både han och honblommor. Kräver pollinering av dig eller insekter, används inte för inomhusodling.

Gynoecious

“Kvinnlig gurka” med 100 % honblommor som ger frukt, men behöver fortfarande pollineras av en hanblomma för att få frukt. Det brukar finnas med i påsen med fröer men inget för den som bara ska så ett fåtal gurkor. Man måste nästan så hela påsen för att vara säker på att man får med en gurkväxt med mycket hanblommor. Inget för inomhusodlaren.

Parthenocarp

Förädlad gurka som sätter frukt utan befruktning. Vill helst odlas i växthus men det går utomhus i ett varmt läge. Perfekt för inomhusodlaren.

När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Gurkor ska förodlas inomhus, men så dem inte för tidigt. De gror snabbt vid rätt temperatur och växer väldigt fort. Jag sår mina någon gång i april, zon 2. (Om man ska odla dem inomhus så spelar det ingen roll när man sår.) Plantera varje gurkfrö i varsin kruka med såjord, de är känsliga för förflyttning och omplantering så ett frö per kruka blir bra.

Ni kan ta små krukor eller pluggar till detta. Ställ sådden vid ca 25 grader. När de kommit upp ska de stå svalare, ca 15-20 gr, och ha mycket ljus. Om ni sår tidigare än april så använd växtbelysning, annars brukar ljuset från fönstren räcka i slutet på april. När plantorna har kommit upp och fått ett till två riktiga blad så ska ni plantera om dem i gödslad jord.

Här måste man vara försiktig, gurkor är väldigt känsliga för rothalsröta, vilket betyder att om rothalsen blir fuktig eller sitter lågt i krukan ruttnar stjälken och hela växten dör snabbt. Plantera alltid era gurkor som på en liten kulle i mitten och vattna alltid runt om kullen så det inte kommer vatten på rothalsen. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Utomhusodling i kruka När frostrisken är helt över kan ni börja avhärda era plantor för utplantering och det är dags att förbereda deras permanenta krukor. Välj stora krukor på minst 10 L. Varje gurka ska ha en egen kruka. Jag använder mig av kogödsel på påse som jord i mina krukor.

De fungerar utmärkt. Gurkor har ett stort kaliumbehov och om man bara gödslar med kväve får man istället mycket blad och lite gurkor. Kalium är fruktfrämjande när det gäller grönsaker och blommor och kväve är tillväxtfrämjande när det gäller bladmassa. Glöm inte att plantera dem som på en kulle för att förhindra rothalsröta.

Gurkor kräver någon form av uppbindning. Sätt ner störar eller pinnar vid plantering i de permanenta krukorna. Se till att binda upp gurkan ordentligt allt eftersom den växer. Man kan låta gurkorna växa fritt utan beskärning om man vill. Det gör jag. Men om man vill kan man toppa plantan efter ca 6 blad och sen binda upp sidoskotten.

Då får man lite mer kontroll på alla skott och gurkor. Inomhusodling i kruka Använd en parthenocarp sort av gurka och så dem precis som i stegen ovan. Använd stora krukor och plantera varje gurka i varsin kruka. Jag använder mig av kogödsel på påse även till mina gurkor inomhus. Det som är skillnaden är att ni som odlar inomhus måste hitta en bra plats med mycket ljus eller använda er av växtbelysning.

Använd gärna en luftfuktare i rummet så trivs gurkorna ännu mer. Här kan det även vara på plats med att man beskär gurkorna som i steget ovan för att få lite mer kontroll på dem. De behöver också någon form av uppbindning, man kan dra snören från taget eller gardinstången istället för att använda störar eller pinnar om man vill.

Skötsel Gurkor kräver mycket vatten och mycket närning. Man ser ofta med en gång om gurkan står för torrt då de stora bladen slokar fort. Se till att ni vattnar regelbundet, jorden får inte torka ut helt. Gurkor är känsliga för klor, om ni har klorrikt vatten försök använda regnvatten istället om det går.

Täck gärna jorden med gräsklipp för att hålla fukten. Efter några veckor i den nya jorden kan man börja gödsla. Använd ett gödsel som innehåller mycket kalium och gödsla enligt anvisningarna. Sen är det bara att börja skörda gurkorna! Lycka till!

Kan man vattna gurka för mycket?

ODLING – Sådd Så fröna ett och ett i en liten kruka, ca 7–8 cm diameter, med såjord eller blomjord blandad med 30–50% sand. Täck med en plastpåse eller plastfolie med lufthål i. Placera krukan varmt i ett soligt fönster. Ta bort plasten när fröna grott och håll jorden jämnt fuktig. Duscha plantan varje dag för att minska risken för angrepp av spinn. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Gurkplantor växer otroligt snabbt! Knappt en månad efter sådd är plantorna riktigt stora och det är hög tid att sätta dem i slutkrukan. Omplantering Plantera om i en lite större kruka när de första karaktärsbladen vuxit till sig lite. Sätt bara en planta per kruka. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Ojämn vattning kan leda till deformerade gurkor. De går förstås att äta ändå, men de hade blivit betydligt tjockare om de sluppit torka. Vattning Jorden får aldrig torka ut, så var mycket noga med vattningen. Vattna inte direkt på rothalsen (där stammen möter jordytan).

 • Soliga dagar kan man behöva vattna flera gånger.
 • Slarvar man med vattningen kan gurkorna bli deformerade.
 • Gödsling Cirka tre veckor efter omplantering är det dags att börja gödsla.
 • Vattna med svag näringslösning vid varje vattning.
 • Använder man Blomstra tar man 3–4 ml Blomstra per liter vatten.
 • Ser man tecken på övergödning, som till exempel mörkgröna, förvuxna buckliga blad minskar man dosen till 1–2 ml per liter vatten.

Uppbindning I början räcker det med en stödpinne men ganska snabbt behöver rankorna något att klänga i. Fäst snören i gardinstången så att du kan binda upp rankorna vartefter de växer. Beskärning och taggar Gurka behöver inte beskäras, men om man känner att plantan blivit alldeles för stor kan man klippa av topparna, så att nya sidoskott bildas. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Ett snabbt sätt att får fler plantor är att ta sticklingar. Det tar ca 10 dagar för sticklingar att utveckla rötter. Sticklingar ger snabbt nya plantor Gurksticklingar får rötter på bara lite drygt en vecka, så man kan snabbt få fler plantor utan att behöva så nya frön.

Lipp av toppen på en ranka under det tredje bladparet och ta bort alla blad utom de översta. Sätt sticklingen i vatten eller direkt i såjord. Trä en plastpåse över så att fukten hålls kvar och placera sticklingen ljust men inte i direkt sol. Slokar plantan kan man behöva ta bort ytterligare ett blad. Blad som vissnar och skadedjur Vissa blad blir fula, får torra fläckar och vissnar men det brukar i regel inte vara någon fara.

Oftast beror det på att man slarvat lite med vattningen. Men håll koll efter skadedjur som spinn och trips som lätt kan ta död på plantan om man inte upptäcker angreppet i tid. Håll jorden fuktig och duscha plantan varje dag med blomspruta för att minska risken för angrepp. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus En mogen gurka känns tung och har relativt slätt skal.

Vad kan man så tidigt i växthus?

Grönsaker som är perfekta att odla i trädgårdsland/växthus under mars –

Romansallat, plantera förkultiverade plantor eller direktså Spenat, bäst att så tidigt på våren eller i augusti då spenaten växer som bäst när dagarna är lite kortare och i svalare väder.

I växthus kan du under mars månad även plantera grödor som tomat, aubergine, paprika och chili som behöver längre utvecklingstid innan det bli skörd, så de måste sås tidigt. Tips! Många sommarblommor går även att kallså redan nu, exempelvis Vallmo, Blåklint, Rosenskärna och Ringblomma.

Hur många grader tål gurkplantor?

Så här sår du gurka – Gurkfrö är ganska stora och lätta att hantera. Enklast är att så i små krukor. Fyll nästan helt med såjord, vattna och lägg två frön i varje kruka. Täck med jord. Täck med tillhörande plastlock om du har ett miniväxthus, eller fiberduk och ställ sådden varmt, helst runt 25 °C, då gror de på bara några dagar.

 1. När blad börjar visa sig är det viktigt att sänka temperaturen några grader och ta bort plast och fiberduk, det får inte droppa kondens på bladen eftersom det gynnar elaka svampar som kan ta död på de små plantorna.
 2. När plantan fått ett tredje blad kan de planteras om till egna tolv centimeters krukor med planteringsjord.

Druvgurkor kan odlas i såbrätten, ett frö i varje ruta, och behöver inte planteras om. Placera sådden så ljust som möjligt, ge gärna belysning 16 timmar per dygn vid tidig sådd (läs om belysning här), Eller om du sår senare, låt sådden stå i varmt växthus eller inglasat uterum.

Skugga mitt på dagen om plantorna bakom glas i söderläge, annars kan de få brännskador på bladen. Det är viktigt att ha koll på nattemperaturen, det får inte bli kallare än 20 °C i jorden. Se till att hålla jorden fuktig, men inte genomvåt. Druvgurka som ska planteras ut på friland kan hållas vid något lägre temperatur, 18 °C.

De behöver även avhärdas genom att få stå ute under fiberduk på dagarna i en vecka och sedan dygnet runt innan de planteras på plats.

Vad ska man plantera i mars?

Vad är det som kan sås under mars? – Växthusets grödor som tomater, paprika, aubergine och chili behöver lång utvecklingstid innan det blir skörd så de måste sås tidigt. Till trädgårdslandet är det främst selleri, kål, majs och purjolök som måste förodlas, det mesta sås annars direkt när det blir varmt i jorden.

Kan man odla tomater och gurka i samma växthus?

Odla Gurka | ChiliLovers.nu Odla gurka är enkelt. Tomater är väldigt enkla att odla i sin egen trädgård, men vad vore tomaten utan sin goda vän gurkan? Gurkor är nästan lika vanlig i svenska växthus som tomaten och det är verkligen inte konstigt med tanke på hur bra de passar ihop.

 • Gurka och tomat är ett så vanligt inslag i den svenska salladen att det nästan inte går att skilja dem åt, och så borde det vara i trädgården också.
 • Odla dina egna gurkor – Växthus Gurkor kan växa fantastiskt fint under den svenska sommaren men vill gärna ha ett växthus.
 • Gurkan trivs bäst i temperaturer runt 25 grader och är extremt känslig för låga temperaturer.

Redan vid 10 grader kan gurkan börja hänga och just därför är ett växthus att föredra. Gurka planteras helst långt ifrån växthusdörren, om man inte har ventilationsfönster, då drag från denna kan föra med sig både kyla och sjukdomar. Odla dina egna gurkor – Försådd Gurkor sås oftast från frön och mår bra av att försås inomhus innan de skall ut till växthuset.

 • Eftersom gurkplantan är så känslig mot kyla hjälper det också att ha en liten buffert mellan det att man planterar gurkan tills det är säkert att plantera ut den i växthuset.
 • Plantera fröet i en kruka såjord och se till att den står varmt men inte i direkt solljus.
 • Rukan bör vattnas underifrån, ytan kan duschas om den är torr, och så snart jorden ute i växthuset är 15 grader kan man sätta ut plantan.

Givetvis kan man vänta lite men inte för länge, en större gurkplanta kräver mer vatten och näring än vad som är möjligt att ge den i en liten kruka. Odla dina egna gurkor – Plantera Gurkor kan planteras ihop med tomater i ett växthus men de trivs bäst i en helt annan jord så det bästa är att skilja dem åt något.

 1. Jorden bör vara fuktighetshållande, mullrik och väldigt näringsrik med en temperatur på 15-20 grader C och ett pH-värde runt 7,0.
 2. Gurkor har ett enormt behov av både näring och kalcium så det gäller att gödsla ofta, dock är det viktigt att gödselmedlet är klorfritt.
 3. Väl brunnen stallgödsel fungerar väldigt bra.

En rejäl gödsling på hösten besparar dig mycket arbete på våren så planera i förväg om du skall plantera gurka. Gurkplantor planteras runt 50 cm ifrån varandra men inte ner i jorden utan i små kullar ovanpå marknivån. Väl på plats vattnar man plantan lätt och gurkan är på plats.

 1. Odla dina egna gurkor – Skötsel Som tidigare nämnts behöver en gurkplanta enorma mängder vatten och bör vattnas minst en gång varje dag då solen står som högst.
 2. Tillför även gödsling regelbundet, en blandning av benmjöl, blodmjöl och Algomin är perfekt för ändamålet.
 3. Under varma perioder kan man rent av få vattna oftare och lufta ur växthuset så att det inte blir för varmt.
You might be interested:  Vad Gör Socker Med Din Kropp?

Om det finns risk för kyla kan man ställa in en kupévärmare i växthuset över natten, då finns det dock risk för att det blir för varmt istället. För att vara säker på att pollinering sker kan man gnida hanblommor och honblommor mot varandra, de är enkla att skilja åt för honblommor har ett fruktämne bakom blomman som hanblommor saknar.

 • Om gurkplantan toppas vid manshöjd och stöttas med en blompinne kommer den stå stadigt även med frukt och man behöver inte oroa sig för att den skall brytas av.
 • Vänta inte med att skörda gurkorna tills det är för sent, för stora gurkor är vattnigare och har mindre smak än de något mindre och det vore synd att inte få perfekta gurkor för sitt slit.

: Odla Gurka | ChiliLovers.nu

Hur många gurkor på en planta?

GURKA I SANDBÄDD GER STÖRST SKÖRD – Sand perfekt för gurkor Vill man få en riklig skörd av gurka bör man absolut odla den i sand. Eftersom gurkplantorna vill ha hög jordtemperatur är det en stor fördel att jorden är lucker. Då värms den upp bättre, och luckrare material än sand att odla i kan man knappast hitta.

 1. Eftersom sanden dessutom håller värmen länge passar den utmärkt som odlingssubstrat i gurkbädden.
 2. Jord måste bytas oftare än sand Odlar man gurka i jordbädd bör jorden bytas med högst två års mellanrum.
 3. Och odlar man i sandbädd bör man även byta sanden efter 3–4 års odlande i samma sand.
 4. Vid byte av jord och sand i gurkbädden bör det gamla materialet tas bort till cirka 40 cm djup.

Det är en stor fördel ur värmesynpunkt om odlingsbädden ligger 20–30 cm högre än omgivande mark. Så inte för tidigt Det vanligaste felet som den ovane gurkodlaren gör är att sådden sker alldeles för tidigt på våren. Tidigare än 6 veckor före det datum då man kan sätta ut plantorna i växthuset skall man inte så gurka.4 veckor före är oftast tillräckligt tidigt för att plantorna skall få lämplig storlek.

 1. Såtemperatur Sådden måste ske inomhus eftersom 25–30 °C är den idealiska groningstemperaturen.
 2. Att värma upp växthuset för några gurkplantor är naturligtvis mycket oekonomiskt och även svårt när det gäller så hög temperatur tidigt på våren.
 3. Ett frö i varje kruka Det är lämpligt att så ett frö i varje kruka, som fylls med såjord.

Krukorna behöver inte vara större än 6–7 cm eftersom plantorna ska planteras om i kraftig­are jord när de har fått sitt första karaktärsbladblad. Grundblandningen med 40 % sand, 40 % gräsklipp och 20% torvmull kan användas direkt till de små plantorna.

Mycket ljus och daglig dusch Gurkplantorna vill ha fuktig luft och därför bör man duscha dem dagligen om de skall må bra. De skall stå så ljust som möjligt, gärna med tilläggsbelysning. Temperaturen bör vara mellan 18–20° C. Så fort plant­orna blivit 15–20 cm långa bör de bindas upp vid en blompinne. Annars riskerar de att brytas av när de flyttas.

AVHÄRDNING När det går att hålla så varmt i växthuset att temperaturen inte går under 15 °C på nättema är det dags att plantera ut gurkplantorna, men man skall gå försiktigt tillväga så att plantorna får vänja sig vid växthusmiljön. För snabb avhärdning kan ge brännskador Ett stort fel som många gör är att sätta ut plantorna i växthuset utan att först låta dem vänja sig vid det starkare ljuset och den annor­lunda luften med några timmars växthusvistelse åt gången.

Även om miljön i växthuset är bättre för plantorna än vad den är i rumsfönstret, så tål inte gurkplantorna en alltför snabb om­ställning. Resultatet vid för snabb omställning är oftast att bladen blir vita eller vitfläckiga och ramlar av, det är endast de yngsta bladen som kan ställa om till den nya miljön.

Avhärda så här Det behövs minst en veckas försiktig tillvänjning till det starkare ljuset. Låt plantorna stå i växthuset 2–3 timmar första dagen och öka sedan en timma om dagen, därefter klarar plantorna utflyttningen utan problem. Plantera på kulle Även om gurkbädden ligger högre än omgivande mark bör man plantera varje gurkplanta så att det bildas en liten kulle där den står, 10–15 cm högre än den övriga bädden är lämpligt.

 1. Eftersom plantförsäljare ibland ger rådet att göra som yrkesodlarna och ställa krukan, som gurkplantan står i, direkt ovanpå bädden vill jag på det bestämdaste avråda från denna “planteringsmetod”.
 2. Om den skall lyckas krävs dels att plantorna får droppbevattning i krukan och dels att plantorna får sin näring i form av gödselvatten genom samma slang.

För den som vill odla miljövänligt och få goda gurkor och friska plantor passar inte yrkesodlarnas metoder. Gurkor behöver rikligt med näring Gurkplantorna kräver rikligt med näring och därför bör man så snabbt som möjligt efter planteringen lägga färskt eller lagrat gräsklipp på bädden mellan plantorna.

Till gurkbädden bör man inte lägga tjockare lager än 5 cm oavsett om det är färskt eller lagrat gräsklipp man använder. Dessutom bör gräsklippet bland­as upp med lite sand därför att det är mycket viktigt att det kommer luft igenom täckmaterialet ner till rötterna. Gurkbädden skall täckas med ett nytt lager grönmassa efter ca 3 veckor och under hela sommaren lägger man på nya lager 3–5 cm tjockt med 3–4 veckors mellanrum.

Varje gång skall lite sand blandas in i denna grönmassa. Täck och vattna inte intill rothalsen Eftersom gurkplantor lätt drabbas av rothalsröta om det är för låg temperatur, för fuktigt eller något annat fel på miljön bör man undvika att lägga täckmaterialet alldeles intill rothalsen.

Om man lämnar ett område på ca 5 cm fritt från organiskt material och i stället lägger ett par nävar sand mot rothalsen är risken för rothalsröta mycket liten. Vattna aldrig intill rothalsen. Vattning och duschning Vattningen av gurkplantorna skall göras var eller varannan dag. Till en början med endast ett par liter per planta och så små­ningom, när plantorna är ett par månader gamla, ca 5 liter per planta.

Men det är viktigt att hela bädden vattnas så att allt täckmaterial hålls fuktigt. Även gångar och väggar bör hållas fuktiga när det är soligt och varmt. Den första tiden, 2–3 veckor efter plantering på bädden, måste man vattna direkt på jordklumpen också, därför att så länge som inte rötterna har nått ut i den omgivande sanden eller jorden för­brukar rötterna i jordklumpen mera vatten än det som kommer in i jordklumpen enbart genom att sanden intill är våt.

 1. Genom att lyfta försiktigt på täckmaterialet intill plantorna ser man ganska snart hur rötterna har växt ut i sanden och då behöv­er man inte längre vattna intill plantorna.
 2. Ja, man bör helst inte vattna intill dem därför att rothalsen på gurkorna är mycket känslig för diverse svampangrepp och desto fuktigare det är intill rothalsen desto större risk är det för angrepp.

Gurkplantor skall ha fuktig luft och därför skall de duschas ofta när det är sol och varmt. Var noga med att även duscha under­sidan på bladen, så är det mindre risk för spinnangrepp. När det ibland blir mulet och kallt skall man däremot inte duscha plantorna såvida man inte har värme påkopplad i växthuset.

 1. Gallring och toppning Även om det är frestande att låta alla gurkämnen som kommer på stammen få gå fram bör man skära bort vartannat på ett tidigt stadium.
 2. De skall skäras bort alldeles intill stammen.
 3. Gallrar man inte bort en del gurkämnen är det stor risk för att en hel del gulnar så att det under 2-3 veckors tid inte finns några på gång, men sedan växer det fram nya igen.

Låter man bli att gallra fruktämnen blir man visserligen inte utan gurkor, men det blir en ojämn tillväxt så att man tidvis blir helt utan färdiga gurkor. Varje planta ger tillräckligt stora mängder även när många gurkämnen gallras bort. En skörd på 40-50 gurkor per planta är normalt när de odlas i sandbädd och får gräsklipp som näring.

 • När plantorna har nått taket toppas de och sedan växer det snabbt fram sidogrenar vid varje blad.
 • Dessa sidogrenar skall sedan toppas över 1-2 blad beroende på vilket avstånd det är till närmaste gurkplanta eller andra växter.
 • Mera än 2 blad bör man inte låta det växa ut på varje sidogren.
 • Vid varje bladfäste på sidogrenen växer det ut ett gurkämne, och har man inte för många gurkämnen på gång på huvudstammen brukar dessa sidogrenar gå fram fint.

Skörd Gurkorna bör skördas på ett tidigt stadium innan de blivit helt släta. Dels smakar de bättre innan de blivit “mogna”, och dels får man flera färdiga gurkor vid tidig skörd. Ta bort gulnande blad Efterhand som några blad börjar gulna, oftast nerifrån om plantorna är friska, skär man bort bladen intill stammen med en vass kniv.

 1. Det bör inte finnas någonting kvar av bladskaftet.
 2. Får de gulnande bladen sitta kvar tills de ramlar av är det stor risk för att diverse skadedjur som bladlöss, spinn och trips lockas dit.
 3. Risken för svampangrepp ökar också.
 4. Sorter Det lönar sig att försöka med några olika sorter därför att smaken på dem kan variera rätt mycket och därför är det bra att försöka med flera olika sorter tills man hittat den man gillar bäst.

Men det råder ingen tvekan om att man bör välja feminina sorter, de har endast honblommor och är bitterfria. Min favoritsort är Bella, eftersom den är både välsmakande och rikgivande utan att kräva alltför hög nattemperatur.

Vad gödslar man gurka med?

Så lyckas du med din gurkodling – Gurkor är härliga att odla och väldigt enkla. Redan när du har 1-2 plantor i ditt växthus så får du en stor skörd! De kan odlas i jordbädd i växthus eller i stora krukor på minst 40-50 liter. De passar även till din varma balkong sålänge du kan tillgodose värmebehovet.

Vill du testa odla dem i ampel eller annan hänganordning så passar tex. Mini Stars och Burpless Tasty Green F1 utmärkt till detta ändamål. Tänk bara på att hålla en jämn fuktighet och välj gärna så stor kruka som möjligt. Gurkor visar snabbt om de är missnöjda med vatten och då visar de tydligt detta genom att först sloka med bladen och vid långvarig eller upprepande torka genom att bli smala i ena änden och tjocka i andra.

Glöm inte heller att kontinuerligt tillföra näring för att slippa blekgröna blad och sämre skörd. Bästa resultat får du genom att ge en liten dos flytande näring med vattnet varje dag. Mera om näring längre ned. Gurkor är väldigt känsliga för låga temperaturer och skall inte planteras ut före det är över 15 grader oavsett om det är växthus eller friland du kommer odla på – och då menar jag minimi 15 grader dygnet runt.

 1. Täck gurkor på friland med fiberduk om temperaturen inte hålls tillräckligt hög under sommarnätterna.
 2. Gurkor får frostskador redan vid ca + 4-5 grader men stannar i tillväxt före det.
 3. Plantera såhär Gurkor behöver en stor och mjuk jordvolym så välj en stor kruka eller plantera direkt i jordbädd.
 4. Mjuka uppjorden och gödsla med stallgödsel, hönsgödsel eller bokashi.

En blandning av biokol och benmjöl är även bra att blanda i. Speciellt benmjölet som tillför kalcium är bra för gurkorna. Se till så att inte gödseln kommer direkt mot den nya plantans rötter för att undvika skador på de känsliga rötterna. Ta plantan ur krukan och placera den lite högre upp än vad du tänker att slutnivån på jorden skall vara, gärna på en liten kulle.

Gurkor är väldigt känsliga för rothalsröta och får absolut inte sänkas ned i jorden. Tryck försiktigt till jorden kring plantan men undvik att trycka på själva rotklumpen då rötterna lätt knäcks. Vattna rikligt kring plantan, inte direkt mot rothalsen. Det är bra att täcka jorden med ett lager sand eller perlite, ca 1cm.

Detta förhindrar en del avdunstning men håller sammtidigt ytan torr så att inte rothalsröta uppstår lika lätt. Gräsklipp fungerar också men lägg aldriggräsklipp närmre än 10cm från rothalsen. Bind upp Du kan gärna göra i ordning uppbindningsmöjlighet direkt, använd antingen juteband eller annat naturband eller en spalje av valfritt material.

 • Gödsla Gurkor är näringskrävande.
 • Efter max 3 veckor bör du börja tilläggsgödsla.
 • Ge gärna flytande näring i svag dos vid varje bevattning.
 • Det är även bra att blanda i en blandning av kanankakka och benmjöl alternativt använda gödslad biokol.
 • Vill du odla helt naturligt så kan du enkelt göra din egen näringslösning med ett fåtal ingredienser; nässlor, vallört bocking 14, fräken och vatten.

Tänk på att gurkor vill ha hög dos av kvävehaltig gödsel, tex kanankakka eller biokol med kanankakka passar utmärkt. Gallra För att stimulera produktion av gurkor är det bra att plocka bort några fruktämnen så att energin går åt att göra kvarstående gurkor stora och fina.

 1. Efter en tid brukar gurkorna producera stora mängder så det är medfördel att satsa på kvaliteten på de du spar.
 2. Vattna Glöm inte att kontinuerligt vattna, vid riktigt varma sommarveckor krävs det ofta att du vattnar både morgon och kväll.
 3. Skörda Skörda gurkorna kontinuerligt för att få bästa resultat.

Nedan i beskrivningarna ser du vid vilken längd du bör skörda för bästa smak. Ett annat sätt att avgöra när gurkan är klar är när den inte längre växer så det knakar varje dag utan stannar till, då börjar den producera frön och bitterämnena tillkommer.

You might be interested:  Hur Många Äter För Mycket Socker?

Kan man använda Tomatnäring till gurka?

Produktinformation – Biobact Tomat är en organisk växtnäring som är godkänd för ekologisk odling. Näringen är väl lämpad för grönsaker, t.ex. tomater, gurkor och paprikor. Den unika sammansättningen av humus och aktiva mikroorganismer ger en levande och frisk j.

Måste man pollinera gurka?

Två typer av gurka – Det finns två typer av gurka. Den ena typen som kan betecknas som ursprunglig, har både han- och honblommor. För att gurkplantan ska få gurkor måste det ske en pollinering. Det vanliga är att pollinerande insekter fixar detta. Men man kan också hjälpa till om man har dåligt med insekter. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Honblomma med fruktämne bakom. Den andra gurktypen är framkorsad för att ge frukter utan pollinering. Sorter av denna typ har endast honblommor. Helt utan pollinering växer en gurkfrukt fram från alla blommor. Då typen är en korsning mellan två gurksorter beteckas den som en F1-hybrid. Det framkommer på fröpåsen. Man talar också om att sorten är partenokarp.

Vilken gurka är godast att odla?

För krukan – Krukgurka: ‘Picolino’ F1 Är du sugen på att odla gurkor i kruka för att kunna plocka och äta dem direkt från plantan så ska du så ‘Picolino’ F1. Picolino en ekologisk minigurka som passar perfekt i en stor och djup kruka. Den ger otroligt goda och krispiga frukter med slätt skal. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Det går utmärkt att odla gurka i kruka. ‘ Picolino’ F1 heter den här sorten som trivs bra i kruka och ger krispiga och goda minigurkor.

Kan man ha två gurkplantor i samma kruka?

Gurka – så odlar vi den inomhus Tänk att slippa köpa gurka under kanske en eller två månader och innan man ens kommit igång på riktigt ute i trädgården! Vågar du också testa inomhusodlade gurkor? Efter flera års belamrande av tomatodlingar i våra österfönster fick barnen nog.

“Vi vill ha gurka också”, hördes det titt som tätt. Självklart vill jag att odlingarna ska gagna alla i familjen. Så tomaterna fick maka på sig och leva lite på undantag och inomhusodling av gurka blev det nya! Sådd Gurkfröna kan sås mellan mitten av mars till mitten av sommaren. Så gärna två frön i en 7 cm kruka som du fyller med planteringsjord och därefter ställer i ett odlingstråg under belysning.

ODLA GURKA – tips och råd

Gurkor gillar att ha det extra varmt när de ska gro så har du en värmematta behöver du plocka fram den till gurksådden. Just nu är det sonens sovrum som får härbärgera vår gurkodling. Det bor två gurkplantor av sorten Sherpa i två kruka som har en volym på ca 5 liter.

Varför blir gurkan gul i växthuset?

Gurkorna gulnar och dör Hej När gurkplantorna har producerat några frukter, gurkor, så kan de behöva ta en paus, då de samlar krafter till att bilda nya frukter. Växter kan själva abortera frukter om de inte orkar bilda nya just då. Du kan hjälpa dina gurkplantor genom att ta bort en del av gurkämnena, lämna kvar bara något gurkämne per gurkplanta tills de har vilat upp sig.

När kan man ställa ut gurka?

Förodla gurka: steg för steg – 1. Läs på fröpåsen innan du sätter igång. Där står det när, var och hur fröna ska sås. Det kan variera beroende på sort samt var i Sverige du bor. Ett par veckor tidigare i söder, några veckor senare längst upp i norr.2. Så i små krukor eller minidrivhus.

 1. Så ett frö per kruka i såjord och håll jorden fuktig.
 2. Gurkfröer gror allra bäst om de får stå varmt, runt 25 grader.
 3. Täck gärna krukan med plast eller plastfilm.
 4. Se till att det finns några lufthål i plasten.
 5. Om det ändå bildas kondens kan du lufta genom att lyfta på locket eller plasten.3.
 6. När fröet grott ställer du krukan ljust och i normal rumstemperatur.

Det är viktigt att det finns tillräckligt med ljus, annars blir plantorna rangliga. Välj ett riktigt ljust fönster. Har du extra växtbelysning så använd gärna den också så blir plantorna ännu starkare och mer robusta.4. När plantorna går att hantera ska de planteras om i större krukor.

Var försiktig med rötterna när du planterar om eftersom de är känsliga och lätt kan komma till skada.5. Gurka är mottaglig för något som kallas rothalsröta. För att undvika det ska gurkplantan planteras så att stammen inte hamnar under jord utan hellre på en liten jordkulle. Ett tunt lager vermiculite eller sand ovanpå jorden är också bra liksom att undvika att blöta ner rothalsen när du vattnar.6.

När risken för nattfrost är över och jorden blivit varm, ca 15 grader, är det dags att plantera ut gurkplantorna om de ska växa utomhus. Innan utplantering måste plantorna avhärdas, det vill säga vänjas vid sin nya växtplats. Det gör du genom att sätta ut plantorna i sina krukor några timmar mitt på dagen, gärna i halvskugga, så att de gradvis vänjer sig vid solljus och varierande temperaturer i luften. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Ett par förodlade frilandsgurkor står ute några timmar tillsammans med andra förodlade plantor och vänjer sig sakta vid livet ute. Efter två till tre dagar kan de planteras på sin slutliga växtplats eller i en stor, djup kruka på uteplatsen. Odlar du en växthusgurka trivs den bäst i växthus. Foto: Annika Christensen för Nelson Garden.

När kan jag ta ut mina plantor?

Finns det någon fördel med att strunta i omplanteringen? – Ja, med tanke på riskerna som vi beskriver ovan, kan man också använda dessa för att till exempel hämma plantors tillväxt. Då kanske du undrar varför det skulle vara önskvärt. Men det kan faktiskt vara smart i vissa fall.

 • Vi brukar så ganska många frön åt gången.
 • Men om alla frön gror kan det bli en massa små plantor att ta hand om.
 • Då kan vi tex plantera om hälften av plantorna och låta resten stå kvar i sin såbehållare.
 • De omplanterade blir snabbt stora och fina plantor, medan de andra som är inte är omplanterade håller sig små.

Vi kan sedan välja att plantera om några till från såbehållaren eller låta dem vara ett tag till. Från en och samma sådd kan det alltså blir plantor i olika stadier och storlekar. De är perfekta att använda i serieodlingen. När man skördat av något kan man plantera ut plantor som man har på lager.

Är man orolig att småplantorna ska lida näringsbrist kan man näringsvattna dem lite då och då och på så sätt hålla dem vid liv. Lär mer om: Här är vår bonsaikål. Då och då kan vi under sensomrarna hitta några miniplantor som liksom blivit bortglömda men ändå klarat livhanken tack vare lite vattning med jämna mellanrum.

Riktigt roligt var det med några blandade kålplantor, blomkål, rödkål mm som tittade fram bakom någon större kruka. Med lite näringsvatten fick de lite ny kraft. Blomkålen och broccolin utvecklade miniblomkålshuvuden och huvudkålen försökte med alla krafter knyta ihop små huvuden.

När ska jag plantera om gurka?

Gurkor är roliga. Det tycker nästan alla. De växer fort, får många frukter och slingrar sig som lianer. Sen att egenodlade gurkor smakar så mycket mer gurka än de man köper i matbutiken är bara bonus. Att odla gurka i kruka är ett enkelt sätt för alla att kunna få egna gurkor hemma.

 1. Man kan till och med odla dem inomhus om man inte har balkong eller trädgård.
 2. Text och bild: Anna Theorin Gurka, som till 96% består av vatten är en ettårig slingerväxt som kommer i många former och storlekar.
 3. De vanligaste är den avlånga slanggurkan och den korta, knubbiga inläggningsgurkan.
 4. Gurkor kräver mycket värme och näring och självklart vatten.

Den behöver mycket av allt kan man säga. Jag har varken växthus eller uterum så jag odlar mina gurkor på altanen. Man får inte lika mycket gurkor om man odlar på friland och i kruka, men det räcker gott och väl. När ni väljer era gurksorter, se till att ni väljer en anpassad efter hur ni kommer att odla.

Monoecious

“Vanlig” gurka med både han och honblommor. Kräver pollinering av dig eller insekter, används inte för inomhusodling.

Gynoecious

“Kvinnlig gurka” med 100 % honblommor som ger frukt, men behöver fortfarande pollineras av en hanblomma för att få frukt. Det brukar finnas med i påsen med fröer men inget för den som bara ska så ett fåtal gurkor. Man måste nästan så hela påsen för att vara säker på att man får med en gurkväxt med mycket hanblommor. Inget för inomhusodlaren.

Parthenocarp

Förädlad gurka som sätter frukt utan befruktning. Vill helst odlas i växthus men det går utomhus i ett varmt läge. Perfekt för inomhusodlaren.

När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Gurkor ska förodlas inomhus, men så dem inte för tidigt. De gror snabbt vid rätt temperatur och växer väldigt fort. Jag sår mina någon gång i april, zon 2. (Om man ska odla dem inomhus så spelar det ingen roll när man sår.) Plantera varje gurkfrö i varsin kruka med såjord, de är känsliga för förflyttning och omplantering så ett frö per kruka blir bra.

 • Ni kan ta små krukor eller pluggar till detta.
 • Ställ sådden vid ca 25 grader.
 • När de kommit upp ska de stå svalare, ca 15-20 gr, och ha mycket ljus.
 • Om ni sår tidigare än april så använd växtbelysning, annars brukar ljuset från fönstren räcka i slutet på april.
 • När plantorna har kommit upp och fått ett till två riktiga blad så ska ni plantera om dem i gödslad jord.

Här måste man vara försiktig, gurkor är väldigt känsliga för rothalsröta, vilket betyder att om rothalsen blir fuktig eller sitter lågt i krukan ruttnar stjälken och hela växten dör snabbt. Plantera alltid era gurkor som på en liten kulle i mitten och vattna alltid runt om kullen så det inte kommer vatten på rothalsen. När Kan Man Plantera Ut Gurka I Växthus Utomhusodling i kruka När frostrisken är helt över kan ni börja avhärda era plantor för utplantering och det är dags att förbereda deras permanenta krukor. Välj stora krukor på minst 10 L. Varje gurka ska ha en egen kruka. Jag använder mig av kogödsel på påse som jord i mina krukor.

De fungerar utmärkt. Gurkor har ett stort kaliumbehov och om man bara gödslar med kväve får man istället mycket blad och lite gurkor. Kalium är fruktfrämjande när det gäller grönsaker och blommor och kväve är tillväxtfrämjande när det gäller bladmassa. Glöm inte att plantera dem som på en kulle för att förhindra rothalsröta.

Gurkor kräver någon form av uppbindning. Sätt ner störar eller pinnar vid plantering i de permanenta krukorna. Se till att binda upp gurkan ordentligt allt eftersom den växer. Man kan låta gurkorna växa fritt utan beskärning om man vill. Det gör jag. Men om man vill kan man toppa plantan efter ca 6 blad och sen binda upp sidoskotten.

Då får man lite mer kontroll på alla skott och gurkor. Inomhusodling i kruka Använd en parthenocarp sort av gurka och så dem precis som i stegen ovan. Använd stora krukor och plantera varje gurka i varsin kruka. Jag använder mig av kogödsel på påse även till mina gurkor inomhus. Det som är skillnaden är att ni som odlar inomhus måste hitta en bra plats med mycket ljus eller använda er av växtbelysning.

Använd gärna en luftfuktare i rummet så trivs gurkorna ännu mer. Här kan det även vara på plats med att man beskär gurkorna som i steget ovan för att få lite mer kontroll på dem. De behöver också någon form av uppbindning, man kan dra snören från taget eller gardinstången istället för att använda störar eller pinnar om man vill.

Skötsel Gurkor kräver mycket vatten och mycket närning. Man ser ofta med en gång om gurkan står för torrt då de stora bladen slokar fort. Se till att ni vattnar regelbundet, jorden får inte torka ut helt. Gurkor är känsliga för klor, om ni har klorrikt vatten försök använda regnvatten istället om det går.

Täck gärna jorden med gräsklipp för att hålla fukten. Efter några veckor i den nya jorden kan man börja gödsla. Använd ett gödsel som innehåller mycket kalium och gödsla enligt anvisningarna. Sen är det bara att börja skörda gurkorna! Lycka till!

Hur får man kraftiga gurkplantor?

Publicerad: 19 juni 2018 Uppdaterad: 29 juni 2021 Har gurkplantan gulgröna blad eller har gurkorna konstig form? Trädgårdsmästare Bosse Rappne tipsar om hur du lyckas med att odla gurka. Hemma i växthuset hos Bosse Rappne, trädgårdsmästare på Ulriksdals slottsträdgård, växer gurkorna så det knakar. Gurkplantor kräver stora krukor. Gurka behöver stora krukor, gärna 40–50 liter. Det är stora plantor och det krävs en hel del vatten för alla blad som transpirerar och inte minst gurkorna. För lite vatten ger missväxt. Foto: Björn Lindahl – Man får vattna både morgon och kväll när det är varmt och glöm inte näringen, säger Bosse Rappne. Annars blir de lite blekgröna. Gurkorna är också väldigt tydliga när de fått för lite vatten, då blir de smala i ena ände och tjocka i den andra. Gallra bort blommor så blir gurkorna fina. Foto: Björn Lindahl Land Garden Avlång odlingslåda på hjul 1 098,00 kr Tillfälligt slut Blir det väldigt många blommor och gurkämnen kan man behöva plocka bort några så att plantan orkar med. Två gurkor på varje stängel är lagom. Då blir det fina gurkor. – Gurkorna i växthuset placerar jag inte så när en dörr eftersom de väldigt lätt får mjöldagg, säger Bosse Rappne. Då är det bättre att de får stå i en hörna utan drag, där det inte blåser, då brukar de trivas bäst. Inget går upp mot egenodlat. Foto: Björn Lindahl Efter halva sommaren byter Bosse Rappne ut gurkplantorna mot nya eftersom gurkplantor lätt blir stora och fula och får mjöldagg. Några veckor innna det är dags för byte sår han nya plantor så han kan byta ut dem. Så än är det inte för sent att så gurka. Bara att sätta igång så har du snart egenodlade supergoda gurkor. Lucko Pendelhacka PH15 270,00 kr Tillfälligt slut