När Plantera Ut Tomat I Växthus
Steg 6 – När nattemperaturen håller sig runt 8-10 grader eller mer så kan du ställa ut dina tomater i växthus eller på en skyddad, solig plats vid husväggen. Vänj tomatplantorna vid att stå ute genom att låta dem vare ute bara några timmar åt gången i två till fyra dagar.

Hur kallt klarar tomater i växthus?

Rätt sort på rätt plats – Generellt vill alla tomater stå i ett soligt läge och skyddat från vind. Tomater trivs allra bäst när det är varmt. De vill helst ha en konstant temperatur på runt 20-30 grader, men det finns sorter som härdats och klarar ned till 10 grader.

Växthus, kruka eller friland – det är frågan. Bestäm var dina tomatplantor ska växa innan du väljer sort. Tomatplantor kan bli allt från 30 cm höga upp till ett par meter. Ska du odla i kruka på balkongen eller fönsterkarmen passar busktomater bäst. Har du tillgång till växthus passar högväxande tomatplantor bra.

Uppbindning av klättrande sorter är ett måste. Enklast är att knyta fast ett snöre långt ned på tomatplantan och förankra i ditt växthus- eller altantak. Linda sen försiktigt tomatplantan runt snöret vartefter den växer. Odling på friland kräver en tidig sort som hinner utvecklas innan värmen i luften försvinner.

När kan man börja plantera ut i växthuset?

TOMATODLING I VÄXTHUS – Tomater är nog den vanligaste och mest intressanta nyttoväxten för de flesta hobbyodlare och det är ingen tvekan om att hemodlade tomater är betydligt godare än köpta. Plantera ut tidigt för tidig skörd Det är en fördel att plantera ut tomaterna på bädd i växthuset tidigt på våren, för då hinner man få mogna tomater under högsommaren när solen ger en förnämlig smak på dem.

 • Desto längre tid som växthuset solbelyses under dagen desto godare blir tomaterna, som mognar under den tiden.
 • Sandbädd värms upp tidigare än jord Tack vare att en sandbädd blir tidigare uppvärmd än en jordbädd kan planteringen i bädd ske tidigt om man vill kosta på lite extra värme under kalla nätter och mulna dagar.

Från mitten av mars till mitten av april bör man sätta ut plantorna om man vill få en tidig och god skörd under sommaren. Man vill gärna så tomater tidigt, men risken är att plantorna blir alldeles för stora och svårhanterliga innan de kan planteras ut i växthuset. SÅDD OCH FÖRKULTIVERING Såtid: Eftersom det tar cirka 6 veckor från sådd tills plantorna är klara att sättas i bädd bör man så någon gång mellan den 1:a februari till den 1:a mars.

 • De första 4–5 veckorna av förkultiveringstiden bör man hålla till inne i bostaden, såvida man inte har en hel del andra växter på gång i växthuset.
 • Det är onödigt att värma upp växthuset för den lilla odlingsyta som ett 10-tal tomatplantor kräver.
 • Det krävs även rätt hög temperatur i början av odlingen.

Såtemperatur: För att fröna skall gro bra bör sådden placeras där det är mellan 22–28 °C. När plantorna kommit upp bör temperaturen hållas omkring 18 °C. Växtbelysning: Den första månaden när plantorna är små kan man klara skötseln av dem på en fönsterbräda i söder eller österläge, de tar ju inte så stor plats i början. När hjärtbladen kommit upp är det dags att omskola plantorna i små krukor med en planta i varje. Fördel att skola om flera gånger Vid inplantering av de skolade tomatplantorna bör man använda krukor som är 8–10 cm stora. Även om det är mera arbete är det en fördel om man först sätter plantorna i 8 cm krukor och sedan planterar om dem, eventuellt i större krukor än 10 cm om det dröjer längre än beräknat tills man kan plantera ut plantorna på bädden i växthuset.

 1. Sätts plantorna i stora krukor på en gång och det blir dåligt med sol kan de ha svårt att börja växa, och plantorna är känsliga för detta vid tidig plantuppdragning.
 2. AVHÄRDNING Tomatplantorna bör få stå inne i rumsvärmen minst en vecka efter inplanteringen så att de hinner rota sig innan de flyttas ut i växthuset.

Gör så här: 1. Till en början så ställer man ut plantorna över dagen, men skuggar dem med en tidning mot solen de första dagarna. För även om de är vana att stå i sol inne i köksfönstret så blir det för ljust för dem den första tiden efter att de satts ut i växthuset.2.

 • En eller två veckor får plantorna stå på bord eller hyllor i växthuset, och man kan även dröja längre tid med att sätta ner dem i bädden om det är dåligt med sol och svårt att få tillräcklig hög temperatur i växthuset.
 • Blir det fullt av rötter i krukorna och plantorna ser ut att stanna upp i växten kan man lägga några klumpar av lagrat gräsklipp ovanpå i krukorna, det sätter på nytt fart på plantorna.

Bladlöss Det finns alltid risk för att det kan bli angrepp av bladlöss på plantorna så här tidigt på våren, och eftersom det är lättast att stoppa angreppet så länge plantorna står i krukor bör man kontrollera om det finns löss och i så fall doppa plantorna i såpvatten.

Plantor som doppas i såpvatten får inte utsättas för sol så länge de är fuktiga. Behandlingen med såpvatten bör upprepas några gånger med 3-4 dagars mellanrum. Plantera i sand på friland När temperaturen ledigt kan hållas omkring 15 °C på natten är det dags att friplantera tomaterna i sandbädden, planteringsavståndet bör vara minst 50 cm mellan plantorna i båda riktningarna om man har flera rader.

Plantera dina TOMATER – Såhär gör jag! HUR och VARFÖR ska man sätta tomaterna DJUPT?

Har man gott om plats så kan det gärna få vara 60–70 cm mellan plantorna och har de blivit långa och gängliga så att första blomklasen riskerar att komma långt upp på stammen kan man sätta ner jordklumpen så att överkanten kommer 15–20 cm under sandytan. Tomater kan enkelt bindas upp med snören som man fäster i ett horisontellt snöre som fästs i taket. UPPBINDNING Har man inte bundit upp plantorna måste det göras nu, men det är alltid en fördel att redan när de planteras in i krukor binda upp dem med en blompinne därför att det då är mycket lättare att hantera dem vid flyttningar, doppning i såpvatten m m.

 1. Undvik strypning När man binder upp små tomatplantor skall man tänka på att stammen blir många gånger grövre under sommaren så att man ger den tillräckligt utrymme att växa till utan att strypas av uppbindningen.
 2. Uppbindning efter plantering i bädd När plantorna sätts ner i bädden krävs det naturligtvis en annan uppbindning så att plantorna får stöd ända upp i taket.

För den uppbindningen kan man endera använda kraftiga käppar eller snören, något som i mitt tycke är bättre och då underlättas även pollineringen. Gör så här: 1. Spänn en lina i taket längs med raden eller raderna och så högt upp som det går.2. Fäst sedan snören med ena änden i linan och den andra runt tomatplantan, eller i en pinne som sticks ner i sanden intill plantan.3.

 • Lindas snöret några varv löst runt varje planta kan man antingen fortsätta att linda plantorna runt snöret eller fästa plantorna mot snöret med uppbindningsgarn.
 • När det är dags att pollinera blommorna be­höver man bara slå på linan i taket så skakar alla plantorna samtidigt.
 • GÖDSLA MED GRÄSKLIPP PÅ SAND De första två till tre åren då tomatplantorna sätts i den nya sandbädden bör gräsklipp läggas som marktäckning redan efter någon vecka från planteringen, men från fjärde året och därefter är det inte någon brådska med att lägga på marktäckningen.

Då kan man vänta upp till 2–3 månader och det går ändå bra. Första täckningen Man kan använda färskt eller lagrat gräsklipp vid första täckningen. I nödfall kan man gödselvattna plantorna ett par gånger tills man får tillgång till färskt gräsklipp, om man inte har lagrat sedan föregående år.

 • Om gräsklippet inte räcker Har man inte så mycket gräsklipp på en gång att det räcker till hela bädden, börjar man med att täcka närmast intill plantorna och efter hand fylla på resten.
 • Lagrat gräsklipp bör läggas i ett 5 cm tjockt lager och färskt bör läggas i ett l0 cm tjockt lager när det är nypålagt.

Efter någon vecka har det sjunkit ihop betydligt. Undvik gräsklipp intill rothalsen Undvik att lägga gräsklippet, lagrat eller färskt, intill rothalsen på plantorna eftersom det ibland händer att plantorna tar skada när gräsklipp ligger tätt intill stammen.

Varför det händer vet jag inte, eftersom det aldrig hänt i mina odlingar under de 20 år som jag gödslat tomatplantor på detta sätt, men det är en del odlare som berättat att deras plantor skadats av gräsklippet när det lagts intill rothalsen. För att inte gräsklippet ändå skall glida in mot plantorna kan man lägga lite sand intill plantorna, som en kulle som görs högre än marktäckningen.

Andra täckningen De första 2–3 åren som odlingen sker i en nylagd sandbädd bör en andra omgång gräsklipp eller grönmassa läggas på cirka en månad efter den första omgången, även nu läggs grönmassan i ett 10 cm tjockt lager ovanpå resterna av det föregående.

Ingen annan gödsel behövs Någon annan näring utöver gräsklipp eller grönmassa av andra växter bör inte tillföras tomatplantorna. Man bör absolut inte blanda ner naturgödsel eller torvmull i sandbädden innan marktäckningen läggs på för då kan plantan ta skada och man får inte någon högre skörd. GÖDSLA MED GRÄSKLIPP PÅ JORD Det går bra att gödsla med gräsklipp även när tomaterna odlas i jord under förutsättning att jorden inte blandas upp med torvmull eller så kallad planteringsjord, som till största delen består av torvmull.

Man bör inte heller blanda upp jord med naturgödsel om gräsklipp eller annan grönmassa skall användas. Förbättring av kompakt jord Är jorden tung och kompakt så att den behöver blandas upp med något material bör den blandas upp med kompostjord och/eller sand.

 1. Undvika att täcka intill rothalsen Marktäckningen sker på samma sätt som vid odling på sandbädd, men det är ännu viktigare att man lämnar ett utrymme runt varje planta fritt från marktäckning, cirka 5 cm kan vara lämpligt.
 2. Genom att lägga en liten kulle med sand intill rothalsen på plantorna så är det ingen risk för att täckmaterialet hamnar intill plantorna.

Jord måste bytas oftare än sand Vid odling i jordbädd bör jorden bytas med 2–3 års mellanrum, såvida man inte kan tillämpa någon form av växelbruk i växthuset. Vid odling i sandbädd däremot kan man odla minst 8 år i samma sand innan den behöver bytas, och det förefaller som det är enbart en fördel att man har odlat tomater i flera år i samma sand.

 • LUFTNING OCH VATTNING Det är viktigt att man luftar växthuset den första veckan efter det att färskt gräsklipp lagts på tomatbädden, och man bör lufta även om det inte behövs för att sänka temperaturen i växthuset.
 • Det kan troligen bli för hög halt av koldioxid.
 • Det har hänt en del odlare att deras tomatplantor dött eller stannat upp i växten ett tag efter det de lagt på marktäckning, men i dessa fall har man undvikit att lufta på grund av dåligt väder.
You might be interested:  Varför Äter Man Choklad När Man Har Mens?

Det finns även en risk att luftfuktigheten blir mycket hög om man inte luftar när gräsklippet är nypålagt, det innehåller ju mycket vatten och en del avdunstar snabbt och bör därför luftas bort. Vattna ofta i början De första 2 veckorna efter planteringen måste man vattna 2–3 gånger i veckan, och då skall man vattna både över hela den marktäckta bädden och intill varje tomatplanta.

 • Det finns risk för att rotklumpen kan vara torr även om den omgivande sanden är fuktig.
 • När det avdunstar vatten från plantorna suger rötterna upp mycket vatten, men innan de har växt ut i sanden har de bara den fukt som finns i jordklumpen att ta av.
 • Efter 2–3 veckor har oftast rötterna växt ut tillräckligt för att man inte längre skall behöva vattna intill varje planta utan att det räcker med att bädden vattnas.

Vattning en gång i veckan är nu tillräckligt. Vattna sedan mycket och sällan Efterhand så låter man det gå upp till 2 veckor mellan varje vattning om man ser att tomatbädden håller fukten hela tiden. Hur lång tid det skall gå mellan vattningarna är dels beroende på hur mycket fukt som finns i det underliggande jordlagret, och dels på hur tjockt sandlagret är.

 • Att vattna för ofta, varje dag som en del gör, är inte alls bra.
 • Dels är då luften intill plantorna alltid fuktig och dels spolas en del av näringen bort.
 • Men man bör givetvis kontrollera emellanåt att bädden är tillräckligt fuktig.
 • Slokande blad behöver inte vara brist på vatten Att plantorna slokar betyder inte alltid att det är för torrt i bädden.

Vid en snabb övergång från mulet väder till starkt sol slokar nästan alltid plantorna under några timmar, och då bör man duscha dem ett par gånger tills de har hämtat sig. Men slokar bladen och topparna trots att det är mulet eller har varit soligt en längre tid kan det vara torrt längre ner i bädden, även om det ser ut att vara fuktigt tillräckligt på sandytan under täckmaterialet.

Därför funkar inte droppbevattning vid täckodling Automatiska bevattningsanordningar i stil med yrkesodlamas passar inte vid denna odlingsmetod. Använder man droppbevattning får ju endast området närmast varje planta vatten. För att näringen i täckmaterialet skall komma tomatplantorna till godo måste täckmaterialet på hela ytan mellan plantorna vattnas.

Genom att täcka tomatbädden med grönmassa blir dessutom skötseln av tomatodlingen så enkel att den vattning som krävs tar mycket liten tid i anspråk. Skotten som växer ut i bladvecken kallas tjyvar och de ska tas bort på högväxande sorter. TJYVA SIDOSKOTT Under hela sommaren från det plantorna blivit så stora att det börjat växa ut sidoskott vid bladfästen skall man plocka bort, tjuva, dessa skott.

Det är en fördel om de plockas bort medan de är bara 5–6 cm långa. Tar man inte bort sidoskotten kommer varje planta att bli som en buske, och man får både mindre skörd och sämre kvalitet på tomaterna eftersom det då kommer så lite sol på dem. Det är endast högväxande tomater som skall tjuvas. Nya plantor av tjyvar Det går fint att göra nya plantor av de tjuyvar man tar, men då bör man låta dem växa tills de blivit ca 10 cm innan de bryts loss.

Fördelen med sticklingsförökade plantor är att de får den första blomklasen långt ner på plantan och därför passar det bra att odla dem i krukor och endast låta ett par fruktklasar gå fram. Välj högväxande sorter för växthus Man bör inte odla busktomater i växthus, de ger mindre skörd per planta och oftast inte lika goda tomater som växthussorterna.

Det är synd att låta platsen i tomatbädden upptas av lågväxande sorter, det är bättre att utnyttja höjden till taket för att få så många klasar som möjligt på varje planta. Det är endast om sidoväggarna är mycket låga som det kan vara befogat med t. ex. en ampeltomat. Tomater vill ha jämn värme Temperaturen i tomathuset bör vara 15–18 °C på natten och 20–22 °C på dagen när det är mulet.

Soliga dagar kan temperaturen få gå upp högre, men den bör om möjligt hållas under 25° C. Det är aldrig bra om temperaturen får variera mycket mellan dag och natt, utan man bör hela tiden eftersträva att hålla den så jämn som möjligt. Pollinering När tomatplantorna börjar blomma skall man hjälpa till med deras befruktning genom att skaka plantorna minst en gång om dagen.

Om möjligt bör man göra detta mitt på dagen. Har man bundit upp plantorna vid en lina i taket behöver man bara slå med en pinne på linan för att plantorna skall skakas tillräckligt för att frömjölet skall spridas inuti blomman. Är plantorna uppbundna vid käppar bör man slå på käpparna och inte på själva tomatplantornas stammar, annars skadas lätt plantorna.

Genom att lufta så att det blir riklig luftväxling under­lättas också befruktningen. Ta bort gula och skuggande blad Efterhand som man ser att de nedersta bladen på plantorna börjar gulna skall man skära bort dem intill stammen för att inte locka dit bladlöss och andra skadedjur eller sjukdomsalstrande bakterier och svampar.

 • När tomaterna börjar mogna är det dags att även skära bort en del friska blad som skuggar fruktklasarna.
 • Det kan bli rätt många blad som bör skäras bort under sommaren för att släppa in mera sol till alla plantor.
 • De blad man skär bort bör inte läggas som marktäckning mellan tomatplantorna, men gärna mellan andra växtarter.

Även om det inte finns några vetenskapliga bevis på att detta är olämpligt så är det mycket som talar för att man inte skall lägga tomatblad på tomatbädden. Höst- och vårförberedelser Efter avslutad odling på hösten drar man upp tomatplantorna med rötterna.

Resten av täckmaterialet får ligga kvar. Innan man kommande vår planterar på nytt i tomatbädden genomvattnas den ett par gånger och resterna av täckmaterialet luckras upp med grävgrep, men det skall inte grävas i sanden. Därefter är det klart att plantera på nytt. Byt jord mot sand Har man jord i sina växthusbäddar bör den bytas med några få års mellanrum, därför är det lämpligt att vid nästa byte ersätta jorden med sand som inte behöver bytas på många år om man odlar tomater.

Den gamla jorden tas då bort till ca 40 cm djup innan sanden läggs in.

Hur tidigt kan man plantera ut tomater?

När du drivit upp dina tomater till små plantor är det dags att plantera ut dem. Det gör du när temperaturen är över tio grader under hela dygnet. I större delen av landet brukar det vara i början av juni.

När ska man börja odla tomat?

Odla tomater från frö – Eftersom vår varma sommarperiod är så pass kort behöver tomater alltid förodlas, Det betyder att du sår dem i kruka inomhus redan i februari eller mars för att ge dem ett försprång när det är dags att plantera om dem utomhus. Utbudet av tomatsorter är brett och olika sorter odlas på lite olika sätt. Men din tomatsådd inomhus går alltid till på samma sätt.

Hur får man tomatplantor att bli kraftiga?

Var noga med ljuset – För att få fina kraftiga plantor är det avgörande att tomatplantan får ordentligt med ljus också under sin uppväxt. Utan tillräcklligt med ljus blir plantorna snabbt långa och taniga. Inte förrän i början av april kan dagsljuset i ett ljust fönster räcka, men se upp för brännande sol som kan skada plantan.

Vad kan man plantera ut tidigt?

Grönsakslandet frodas – I maj kan du så de flesta grönsaker på friland, det vill säga direkt i kökslandet. Kanske är spenat, bondbönor, rädisor och rucola redan i jorden. I så fall är det nu dags för morötter, sallat, rödbetor och övriga grönsaker.

Vad ska man ha i botten på växthuset?

Marksten av betong – robust och prisvärt – Många väljer marksten av betong som golv i växthus. Det ger ett hållbart och slitstarkt golv som tål det mesta. Genom att tänka lite kreativt kring hur du lägger markstenen kan du få olika stil på golvet. Lägg ett fint mönster med förskjuten fog eller varför inte ett klassiskt fiskbensmönster? Det finns många färger och former att välja på när det gäller marksten så kombinationsmöjligheterna är oändliga!

Vad ska man inte odla i växthus?

Vad kan odlas tillsammans i växthuset? – Gurka och tomat går alldeles utmärkt att odla i växthuset tillsammans med chili, paprika och aubergine. Här är det en fördel om plantorna planteras i krukor så jordblandningen kan optimeras till respektive växtslag.

 1. Tänk på att gurka, chili och paprika är lite mer värmekrävande än till exempel tomat och ska därför placeras lite längre in i växthuset, så drag från dörren undviks.
 2. Både vindruva och kiwi är också populärt att plantera i växthus.
 3. Växter som ska stå mer permanent kan däremot planteras direkt i marken.

Beskär plantorna varje år för att förhindra att de blir för stora och tar för mycket plats för övriga växter. Det går även utmärkt att odla tidiga grönsaker som rädisor och sallat, Och bor man längre norrut där grönsaker som majs och bönor inte hinner mogna utomhus är växthuset en räddning som utökar sortimentet av egenodlat.

Hur ofta ska man vattna tomatplantor i växthus?

Bevattning – Bevattning av plantorna bör ske efter väderförhållandena. Under värmeböljor använder plantorna mycket vatten, upp till 3–4 liter/planta per dag. Vid mulet väder vattnar man mindre och under mulna perioder är det inte nödvändigt att bevattna varje dag.

Man borde aldrig använda kallt vatten vid bevattningen, utan man ska låta vattnet stå i en tunna eller en så före bevattningen så att det hinner värmas upp tillräckligt. Den bästa tiden på dygnet för bevattning är på morgonen, då hinner plantorna torka upp till natten. Bevattningstiden har betydelse i synnerhet på hösten, då luftfuktigheten stiger även av sig själv.

På hösten vattnas plantorna mindre än i början av växtsäsongen och man skall akta att det inte kommer vatten på plantorna, eftersom växtsjukdomar som bl.a. gråmögel lätt angriper växterna i fuktig luft.

Kan tomater få för mycket sol?

Skötsel tomatplantor –

Placering Tomater vill mogna i solen så välj en solig och varm plats i lä. Vattning Vattna regelbundet, du kan se att bladen hänger om tomatplantan blir för torr. Näring Vattna med växtnäring under hela odlingssäsongen, följ doseringsanvisningen på flaskan. Jordens näring räcker inte hela säsongen. Beskäring och stöd Höga tomatsorter behöver tjuvas, det innebär att du plockar bort de små skott som växter upp i grenvecken. De behöver även bindas upp med hjälp av pinnar och snöre, vissa sorter kan bli uppåt 2 meter på gynnsamma platser. Busk- och ampeltomater behöver vanligtvis inte tjuvas utan de får ett buskigare växtsätt och klarar sig utan stöd.

Kan man gödsla tomater med kaffesump?

Därför borde du använda kaffesump i trädgården | Seniordeal.se Våren är äntligen här och även om vädret fortfarande är lite fram och tillbaka så är det förhoppningsvis slut på minusgraderna. Det betyder att det är hög tid att gå ut och pyssla i trädgården.

Du vill antagligen ha en fin och prydlig trädgård med massa trevliga växter, oavsett om du är intresserad av att odla blommor eller grönsaker. Visst skulle det vara trevligt att ge dina plantor lite extra skjuts? Det kan du faktiskt göra enkelt med kaffesump. Kaffesump som gödningsmedel Kaffe kan verkligen vara en riktig livräddare på morgonen.

Men visste du att det som blir kvar när du har kokat kaffe också kan vara ett superbra gödningsmedel för dina växter eftersom att det innehåller sånt som koppar, magnesium och fosfor. Plantor Blommor som till exempel hortensior och rododendron älskar kaffesump eftersom att de är lite sura.

 1. Sump funkar dessutom väldigt bra till vissa grönsaker som till exempel morötter, pumpor och tomater.
 2. Så här använder du kaffesumpen Som du vet så blir kaffesump dåligt och börjar mögla ganska snabbt.
 3. Därför är det viktigt att du använder färskt sump när du planterar.
 4. Om du vill spara sump kan du göra det i max ett par dagar i en sluten förpackning.
You might be interested:  Hur Länge Är Kaffe Kvar I Kroppen?

Det bästa sättet att använda kaffe som gödningsmedel är att ha i det samtidigt som du planterar din planta. När du stoppar i fröet mixar du alltså jorden med lite kaffesump. : Därför borde du använda kaffesump i trädgården | Seniordeal.se

Hur binder man upp tomater i växthus?

VÄXTHUS: Uppbindning Kanske har dina plantor haft en liten pinne som stöd den första tiden. Men det dröjer inte länge förrän det behövs något mer. Den här tomatplantan behöver ett snöre. Se till att snöret är tillräckligt långt. Det är en fördel senare på säsongen.

 • Gör först en ögla i ena änden.
 • Öglan ska vara så stor att stjälken kan växa sig tjockare utan att snöret börjar skava.
 • Sedan virar du snöret längs stjälken, mellan bladen och blomsterstänglarna, försiktigt så att du inte skadar plantan.
 • Det är bäst att snöret viras medurs.
 • Det är den riktning som tomatplantan naturligt vrider sig mot ljuset i.

Till sist fäster du snöret högt upp. Gör det gärna så att du lätt kan lossa det igen. Du behöver kanske sänka plantan senare under säsongen. Plantan vid sidan om har växt lite snett. Den borde redan ha bundits upp. Men Lene rättar försiktigt upp den och hon undviker medvetet att knipsa av de översta sidoskotten nu.

Då har hon nämligen en extra topp om den här skulle knäckas under uppbindningen. Se till att plantan får en helt lodrät växtriktning vid roten. Men var försiktigt med resten av plantan. Annars riskerar du bara att plantan knäcks. Därför virar inte Lene snöret runt den översta delen – tills vidare.Efterhand kommer plantan att belasta snöret ganska mycket och stjälken kommer också att bli betydligt tjockare.

Gurkplantorna ska också bindas upp. Här knipsar Lene av sidoskotten med det samma, innan hon virar snöret runt plantan på samma sätt som hon gjorde med tomaterna. Även här virar du snöret runt stjälken medurs. Var försiktig med de små klängena och gurkorna längst stjälken.

Nyt gärna en knut som lätt kan lossas igen. Så blir det enklare när du ska fortsätta att binda upp plantan senare. Gurkplantorna blir nämligen fort omfångsrika och du kommer snart att behöva lite extra snöre. Redan en vecka senare har den sneda tomatplantan rätat ut sig lite, och det går nu att vira den ytterligare upp längs med snöret.

Det ska du göra med jämna mellanrum under hela växtperioden. När du gör det ska du vara försiktig så att du inte drar av blommorna – eller att snöret hamnar så att det skaver in i blomstängeln. Sidoskottet som Lene lät sitta kvar som en eventuell ny topp väljer hon nu att binda upp istället för att ta bort.

 1. Det finns plats för två toppar.
 2. Det skadar inte plantan.
 3. Men du ska se till att den inte växer sig för tät, för då riskerar du att få andra problem.
 4. Tomaten vid pilspaljén binder Lene försiktigt upp så att plantan växer intill spaljén.
 5. Om den blir för stor flyttar hon ut den ur drivhuset.
 6. Det är lätt gjort när den är planterad i kruka.

Melonerna har också vuxit fint och behöver bindas upp så att de tar så lite plats som möjligt i drivhuset. Men det är inget som hindrar att du låta dem ligga och breda ut sig om det finns plats. Uppbindningen görs här på i stort sett samma sätt som med tomaterna och gurkorna.

 1. Men tänk på att några meloner kan bli så tunga att en uppbunden planta inte kan bära vikten och då får du exempelvis stötta plantan ytterligare genom att binda ett nät runt frukten.
 2. Här går det bra utan ytterligare stöd tills vidare.
 3. Slutligen är också chiliplantorna så stora att de kan behöva lite stöd.

En större planta behöver kanske bindas upp men här räcker det med några blompinnar. LÄS OCKSÅ: : VÄXTHUS: Uppbindning

Kan man så tomater i januari?

Kruktomat – I januari börjar många av oss att så grönsaker som sedan ska planteras ut i köksträdgården eller planteras i krukor som ska stå ute. Högväxta tomater sås vanligtvis på våren, men redan i januari kan du prova att så några plantor av sorterna som kallas för kruktomater.

Min favorit är en sort som heter ‘Vilma’. Så till exempel fem frön (inte för många, för de tar stor plats inomhus även om plantorna är förhållandevis små) i en kruka. Plantera om till enskild kruka när plantorna blivit lite större. Tänk på att du måste ha växtbelysning om du ska odla inomhus på vintern.

Annars blir plantorna klena och har svårt att växa bra. Kruktomater som sås nu i januari kan ge skörd från maj, beroende på sort. Läs mer: Odla tomater inomhus När Plantera Ut Tomat I Växthus De rosa blommorna i förgrunden av bilden är en låg sort av blåklint, ‘Tom Pouce Pink’, som passar fint att odla som kantväxt.

Varför Gula blad på tomatplanta?

Gula blad – Oavsett växtplats händer det ibland att tomater får gulaktiga blad. Om de nedersta bladen tappar färg och trillar av brukar det inte göra så mycket, men om nya och annars friska blad blir gulaktiga får man ta sig en funderare. Ofta är gulaktiga blad ett tecken på att växten behöver mer näring.

Jorden som plantan växer i är en reservoar för näringsämnen och dessa förbrukar plantan när den växer. Förr eller senare tar näringen slut och då behöver vi fylla på med nytt. I samband med att tomatplantan utvecklas behöver den också större kruka och mer rum för rötterna. Ett enkelt sätt att tillföra näring är därför att plantera om tomaten till en något större kruka.

Om tomaten redan står i en lagom stor kruka är det dags att tillföra gödsel i någon form. Du kan då gödsla med någon typ av gödselvatten eller mylla ner maskgödsel eller annan gödsel som passar växten. Om plantan är frisk tillgodogör den sig näringen ganska snabbt och bladen återfår sin gröna fina färg.

När ska man halshugga tomater?

Halshugga tomat – Så här går det till Tomater har jag odlat varje år under mina 25 odlingsår. Jag har lärt känna växten ganska bra. Äntligen ska jag ta mig i kragen och berätta lite mer ingående hur och varför jag klipper i mina tomatplantor. Jag kallar det för halshuggning men efter att ha sett ett par inlägg på facebook, där jag tror att några odlare missförstått mig känner jag att jag behöver förtydliga mig.

 • I det här inlägget lär du dig förutom hur du halshugger dina tomatplantor också om hur du tar hand om de plantor du just klippt av.
 • Jag kallar topparna jag klipper av för toppskott och plantorna som jag klipper av topparna från för moderplantor.
 • Jag klipper inte högt upp på mina moderplantor, för jag vill inte ha långa moderplantor.

Jag klipper nästan av hela växten, så långt ner jag bara vågar, oftast vid första eller andra bladparet och jag gör det av fler olika anledningar. Dels för att få ner höjden på moderplantorna, för att få flera toppar på dem och för att få nya toppskott genom topparna jag klipper av.När jag för många år sedan började klippa i mina tomatplantor gjorde jag det först och främst för att börja om på ny kula med den nya toppen.

Moderplantan hade blivit för hög och gänglig och med ett växthus som bara var 2, 30 m högt blev det en alldeles för stor skördeförlust om första klasen skulle bildas ca 60 cm upp på en planta. Det var min nyfikenhet i kombination med min odlarvän Karins experiment som gjorde att jag vågade mig på att börja klippa i dem.

Hon hade nämligen berättat för mig att tomater är extremt benägna att bilda nya rötter längs hela dess stam. Då, när jag började ta sticklingar/ toppskott slängde jag moderplantan och satsade på den nya toppen. Idag slänger jag inga moderplantor, för dessa har kommit att bli de mest värdefulla tomatplantorna för mig.

De är låga, har redan ett välutvecklat rotsystem och ger oftast två nya toppar och om man gödsar plantan rätt, kan den ge dubbelt så stor skörd. På den här bilden gör jag en vågad klippning, vid första bladparet. Känner du dig det minsta rädd för att klippa så här långt ner bör du klippa vid det andra eller tredje bladparet istället, mest för att slippa leva med oron.

Jag har märkt att för mycket oro hos oss odlare nästan kan påverka resultatet på ett negativt sätt. Så för din hälsa och för ett gott slutresultat, klipp högre upp om du känner dig osäker. När jag klippt av växten stoppar jag ner de avklippta topparna i ett högt glas med vatten eller i en kruka med såjord som jag fuktar.

Om topparna är långa klipper jag av dem ytterligare, det kan du se i filmen längst ner i det här inlägget. På ca en vecka har toppskotten bildat rötter. Moderplantorna låter jag antingen stå kvar i odlingsbehållaren jag drivit upp dem i och i så fall gödselvattnar jag dem lite då och då eller så planterar jag om moderplantorna.

De förodlade tomaterna kan man väja att plantera om en och en eller som en grupp på grund av platsbrist. Jag brukar jag bryta isär själva jordklumpen i mindre delar så att de olika jordklumparna passar att stoppas ner i en kruka.4 -5 plantor tycker jag är lagom många i en 10 cm kruka.

Man behöver inte vara så försiktig med rötterna, tomaterna klarar ganska oöm behandling. Här har fyra tomatplantor hamnat i en 10 cm kruka. Snart kommer det att växa upp nya toppar på dem och så småningom hamnar plantorna uppe på taken i centrala Västerås. Där uppe skördar vi mellan 200 – 300 kilo egna tomater, de flesta härstammar från halshuggna / avklippta tomatplantor.

Vi brukar avhärda våra tomatplantor i maj bakom fiberduk i våra växthus och ett par veckor innan midsommar planterar vi dem i våra earthboxes, hinkar eller pallkragar. Sent säger en del, lagom menar vi. På taket odlar vi tomaterna ute på takterassen och aldrig i vårt växthus.

Vi tycker att de blir kraftigare om de står direkt på taket. Tveka inte. När du lider av gängliga tomatplantor, ta fram saxen och klipp i dem. Har du tur får du så mycket plantor att du kan ge bort några (men antagligen har du redan alldeles för många). “Men om plantorna börjat blomma, hur gör jag då?” Det går bra att halshugga även fast plantan börjat blomma.

Då får man tänka att man genom halshuggningen försenar tomatskörden något, men att man i förlängningen får en kompaktare planta som inte behöver bindas och stödjas i lika stor utsträckning. På moderplantan som brukar få två toppar, brukar man kunna räkna med dubbelt så mycket skörd om man gödslat ordentligt.

You might be interested:  Vilka Grönsaker Kan Man Odla I Sverige?

Kan man klippa av toppen på tomatplanta?

Enkel lösning – Tomatplantor kan, till skillnad från exempelvis chili, bilda rötter längsmed sin stam. När du planterar om din tomat kan du därför sätta den djupare än den växte innan. Nya rötter kommer då att bildas. Om du ser till att den får tillräckligt med ljus i fortsättningen, tar den också chansen att växa sig kraftigare.

 • Blir det alldeles för mycket tomatplanta under jord att du inte får plats i krukan? Du kan använda toppen av en tomatplanta som en stickling.
 • Lipp av plantan strax nedanför där ett blad växer och ta bort de nedersta bladen innan du planterar den i den nya krukan.
 • Vill du inte klippa av din planta kan du vira stjälken något varv i krukan, förutsatt att den är liten och tillräckligt mjuk.

Observera att detta inte går att göra med alla plantor. Andra favoritgrönaker, exempelvis gurka, ska alltid planteras på samma djup som den har vuxit innan.

Hur många tomatplantor kan man ha i samma kruka?

4. Vänj din tomatplanta vid utelivet stegvis – När nattemperaturen håller sig runt 8 grader eller mer så kan du ställa ut dina tomater i växthus eller på en skyddad, solig plats vid husväggen. Vänj tomatplantorna vid utelivet genom att låta dem stå ute bara några timmar åt gången i två till fyra dagar.

Undvik starkt solljus de första dagarna. Ska dina tomatplantor stå i kruka behöver varje planta snart en större kruka. Mindre busk- eller kruktomater vill ha krukor på ca 5–10 liter medan högre tomatsorter behöver minst 20 liter jord. Sätt bara en tomatplanta i varje kruka. Näringsvattna under hela odlingssäsongen för starkare plantor och fler och finare tomater.

Vissa sorters tomatplantor behöver tjuvas för att de ska ge så stor skörd som möjligt. Det innebär att du knipsar bort små sidoskott som ofta växer fram i grenvecken på tomatplantan. Busktomater och de flesta kruktomater behövs inte tjuvas men på högväxande tomatplantor är det viktigt att ta bort sidoskotten för att plantan ska orka ge kraft åt tomaterna. När Plantera Ut Tomat I Växthus Högväxande tomater behöver i regel både tjuvas och bindas upp. Den svarta tomaten ‘Indigo Rose’ och den randiga ‘Tiger’ F1 är båda högväxande tomater. Foto: Lovisa Back och Anna Lindeqvist

Är tomatplantor 1 åriga?

Tomatplantan är normalt en ettårig växt som är storvuxen och kraftigt byggd, och är väldigt villig att ge mycket frukt så länge förhållandena är de rätta. De tomater du skördar kan du använda på mängder av olika sätt.

Varför spricker tomater i växthus?

Varför spricker tomaterna? SVAR: Att tomater spricker är inte helt ovanligt och kan bero på sorten, men den främsta orsaken är ojämn vattning eller stora temperaturskillnader mellan dag och natt. Vi har haft stora kast i både temperatur och nederbörd under en period och det är säkert orsaken till problemet.Om man exempelvis vattnar på kvällen när tempen sjunker och luftfuktigheten är hög suger plantan upp vatten samtidigt som avdunstningen från bladen är minimal.

Hur varmt i växthus för tomater?

De är inte lätt att ha lagom temperatur i växthuset denna sommar när det är 32 grader i skuggan och utetermometern slår i taket då den bara kan visa 50 grader. Det finns några knep att ta till, det gör att jag kan hålla max 28 grader i växthuset. – Vi placerar ju våra växthus soligt, för vi vill ha tillgång till många timmars solljus för våra plantor.

 • Det är inte lätt att hålla lagom temperatur i växthuset en sommar som denna, önskar att jag hade ett stort träd som gav skugga.
 • Ju mindre växthuset är ju svårare är det att hålla nere temperaturen.
 • Mitt eget är på bara 7 kvm och det är på tok för litet både ur värmesynpunkt och utrymmesmässigt.
 • Jag hade behövt det dubbla.

Tänk litet, men bygg stort – vem har hört någon klaga på att de har ett för stort växthus? En större luftvolym gynnar växterna och dig själv – jag kan knappt röra mig i mitt. Jag odlar i krukor och behöver vattna dem morgon och kväll just nu. Jorden hinner bli snustorr mellan vattningarna, trots att tomatplantorna står i 20-liters krukor.

Hur kallt klarar tomater på natten?

Klarar tomater frostnätter i juni? – Min erfarenhet är att tomatplantor är lite känsliga när det gäller frost. Är det en minusgrader och tomatplantan är kraftig kan den visst överleva men det är lite av ett lotteri. Jag tror också att det kan påverka om den är nyvattnad eller inte, det vill säga är den full med vatten och frosten kommer är det osannolikt att den överlever.

Är det flera minusgrader under en hel natt då är det tyvärr ajöss om du inte skyddat dina tomatplantor. Vid utplantering är det bra med måttstock – det är en stadig temperatur på natten som inte går under 8°c. Fiberduk eller gamla lakan runt tomatplantorna rekommenderas varmt om de är utomhus. I odlingstunnel och växthus kan de klara sig lättare.

Ibland behöver man ju inte berätta hur kallt det är utan bara prata med dem lite snällt och vira in dem så klarar de sig alldeles utmärkt.

Hur kallt blir det i ett växthus?

*JUST NU* Rabatt på växthus hos – 1. Kallväxthus är ett växthus som helt saknar uppvärmning och enbart förlitar sig på att solens strålar skall värma upp miljön inuti. De erbjuder en skyddande miljö mot väder och vind och kan bli mycket varma när solen ligger direkt på.

 1. Temperaturen minskar dock snabbt så fort solen går ned och under vinterhalvåret är det minusgrader inne i huset.
 2. Allväxthus är perfekta för att förkultivera plantor på våren, och erbjuder en förlängd odlingssäsong in på hösten.
 3. Nackdelen är att de är beroende av vädret och om sommaren inte bjuder på särskilt många soltimmar kan önskat odlingsresultat utebli.

Ett ouppvärmt växthus är det billigaste alternativet men också det mest begränsade vad gäller val av växter som du kan odla.2. Frostskyddande växthus är varmare än kallväxthus, de håller temperaturen ovan nollan – någonstans mellan 7 och 10 grader. Genom att hålla en sval temperatur ovan fryspunkten kan frostkänsliga växter som t.ex.

 1. Hibiskus eller pelargonier övervintra utan problem.
 2. Det enklaste sättet att skapa ett svalt växthus är att sätta in en värmefläkt med frostvakt i ditt kallväxthus som slår till när temperaturen går under en viss grad.
 3. Detta kan du själv ställa in och på så sätt slipper du ha värme på hela tiden.
 4. I ett frostskyddat växthus kan du även övervintra olivträd, citrus och andra växter som kräver medelhavsklimat.3.

Varmväxthus håller en något högre temperatur, minst 13 grader, som gör att du kan odla och övervintra ett relativt brett urval av växter. I ett varmväxthus trivs de allra flesta växter förutom tropiska sorter som kräver ännu högre temperatur, se nedan.4.

Tropiska växthus som skall användas för att övervintra exotiska och tropiska växter måste ha en temperatur på minst 15 grader året runt. Detta är den dyraste formen av växthusbygge eftersom det ställer högre krav på grund, materialval och isolering i växthuset. Både en värmekälla samt växtlampor är oftast nödvändiga för att bibehålla en högre temperatur.

Den här typen av växthus lämpar sig bäst för den erfarne och mycket entusiastiske växthusodlaren. : Varm- eller kallväxthus?

Kan man Kallså tomater?

Tomater kan sås kallt Tomater kan sås i kalla växthus under vintern och våren utan värme och belysning. OBS: För att helt säkert lyckas bör man vänta till i början av april och vid nätter det är minusgrader ställa in en kupévärmare. Vissa skulle väl säga att det inte går att så tomater i kallväxthus och med den inställningen går det ju inte heller för då prövar man ju inte, jag vet för ibland hamnar jag också där.

 1. Men förra året tog jag mig i kragen och testade ifall det även kunde fungera att vinterså tomater och det fungerade och det blev väldigt fina plantor.
 2. Det är ju inte så att tomaterna vill ha det kallt men genom att vinter eller vårså dem i vårt kalla växthus ligger de redo att titta upp när det våras.

Alla som råkat få tomat som ogräs via sin kompostjord vet ju intuitivt att tomater inte behöver starta inomhus. Den 28 mars behagade plantorna titta upp detta år och varje dag efter den 28 ser vi nya blad och nya sorter. Tänk om inomhussådd av tomater är ett minne blott, att det är så här jag och flera andra kommer att kunna så denna grönsak framöver.

( senare anmärkning, så har det blivit för oss 2019 sådde vi alla tomater allt i april) Det är viktigt att poängtera att vi odlar i odlingszon 2 och 3 och om du som läser det här bor i en högre odlingszon kan du behöva tillföra någon slags värme under natten om du vet att det blir flera minusgrader.

Ni som ser det här för första gången, tänk på att det inte är försent att så dem ute i era växthus nu om ni inte hunnit gjort det än. Ni har hela april på er. Skulle du vara oroligt lagd? Så hälften ute och hälften inne så har du en backup ifall det skulle gå galet eller i alla fall en känsla av trygghet.

Så här ser tomaterna ut när de häver sig upp ur den iskalla jorden och möter vårens varma solstrålar. Det här är första året för mig där alla tomater jag odlar startar på det här sättet. Utan växtbelysning, värmematta och odlingskällare. De kommer inte ens behövas avhärdas och de får så mycket ljus de bara kan önska.

Lycka till där ute i era växthus. Här kan ni kika på filmen när jag vintersår. : Tomater kan sås kallt

Hur låg temperatur Tål gurka?

Så här sår du gurka – Gurkfrö är ganska stora och lätta att hantera. Enklast är att så i små krukor. Fyll nästan helt med såjord, vattna och lägg två frön i varje kruka. Täck med jord. Täck med tillhörande plastlock om du har ett miniväxthus, eller fiberduk och ställ sådden varmt, helst runt 25 °C, då gror de på bara några dagar.

När blad börjar visa sig är det viktigt att sänka temperaturen några grader och ta bort plast och fiberduk, det får inte droppa kondens på bladen eftersom det gynnar elaka svampar som kan ta död på de små plantorna. När plantan fått ett tredje blad kan de planteras om till egna tolv centimeters krukor med planteringsjord.

Druvgurkor kan odlas i såbrätten, ett frö i varje ruta, och behöver inte planteras om. Placera sådden så ljust som möjligt, ge gärna belysning 16 timmar per dygn vid tidig sådd (läs om belysning här), Eller om du sår senare, låt sådden stå i varmt växthus eller inglasat uterum.

 1. Skugga mitt på dagen om plantorna bakom glas i söderläge, annars kan de få brännskador på bladen.
 2. Det är viktigt att ha koll på nattemperaturen, det får inte bli kallare än 20 °C i jorden.
 3. Se till att hålla jorden fuktig, men inte genomvåt.
 4. Druvgurka som ska planteras ut på friland kan hållas vid något lägre temperatur, 18 °C.

De behöver även avhärdas genom att få stå ute under fiberduk på dagarna i en vecka och sedan dygnet runt innan de planteras på plats.