2 Kg Mjöl Hur Många Liter
Hur mycket väger en liter mjöl? – Vi vet att en liter vatten väger ett kilo men vad väger en liter mjöl? Svaret beror på vilken sorts mjöl det är. Ur tabellen nedan kan vi läsa ut att en liter vetemjöl väger mellan 575 – 625 gram, alltså lite drygt hälten så tungt som vatten. I ett paket med 2 kg vetemjöl bör det alltså finnas 3 1/3 liter vetemjöl.

Mjölsort 1 dl, ca g 1 msk, ca g 1 tsk, ca g 1 liter, ca g
Blandmjöl (2-4 sädesslag) 50-55 7-9 500-550
Bovetemjöl 60 9
Grahamsmjöl 60 9 600-625
Kornmjöl 50-55 7-8 475-500
Kruskakli 20 3
Maizena 55 8 3
Potatismjöl 80 12 4
Rågkross och vetekross 70 10,5
Rågmjöl, fint och grovt 50-55 7-8 500-550
Rågsikt 55-60 8-9 550-575
Vetekli 35 5
Vetemjöl 60 9 3 575-625
Sojamjöl 60 9 3 600

Små mängder mjöl mäter du enklast med måttsatsen – matsked eller decilitermått. Det ska vara strukna, löst packade mått utan råge. Skaka därför gärna måttet lite så att det inte blir för hårt packat. Större mängder är lättast att mäta med litermått. Häll mjöl från påsen luftigt. Skaka inte måttet för då packar sig mjölet och mängden blir för stor.

Hur många dl mjöl går det på 1 kg?

Ett kg genomsnittligt mjöl motsvarar ca 16,7 dl.

Hur många liter är 2kg socker?

Mått och vikt

1 krm (kryddmått) 1 ml
10 dl (deciliter) 1 liter
Salt 1 liter 1,1 kg
Socker 1 liter 850 g
Socker 1,2 liter 1 kg

Hur mycket är det i en Mjölpåse?

Så mycket mjöl fattas i “tvåkilos”-påsarna “När jag bakar så väger jag påsen först och det är alltid för låg vikt.” Så löd tipset från en tittare som fick Plusredaktionen att granska mjölpåsar. Totalt 16 tvåkilospåsar vetemjöl från åtta fabrikat köptes in och kontrollvägdes. Plus har vägt två påsar av varje sort.

Hur många dl i ett mjölkpaket?

Förpackningen innehåller 0,3L.

Hur många dl mjöl är 2 kg?

Hur mycket väger en liter mjöl? – Vi vet att en liter vatten väger ett kilo men vad väger en liter mjöl? Svaret beror på vilken sorts mjöl det är. Ur tabellen nedan kan vi läsa ut att en liter vetemjöl väger mellan 575 – 625 gram, alltså lite drygt hälten så tungt som vatten. I ett paket med 2 kg vetemjöl bör det alltså finnas 3 1/3 liter vetemjöl.

Mjölsort 1 dl, ca g 1 msk, ca g 1 tsk, ca g 1 liter, ca g
Blandmjöl (2-4 sädesslag) 50-55 7-9 500-550
Bovetemjöl 60 9
Grahamsmjöl 60 9 600-625
Kornmjöl 50-55 7-8 475-500
Kruskakli 20 3
Maizena 55 8 3
Potatismjöl 80 12 4
Rågkross och vetekross 70 10,5
Rågmjöl, fint och grovt 50-55 7-8 500-550
Rågsikt 55-60 8-9 550-575
Vetekli 35 5
Vetemjöl 60 9 3 575-625
Sojamjöl 60 9 3 600

Små mängder mjöl mäter du enklast med måttsatsen – matsked eller decilitermått. Det ska vara strukna, löst packade mått utan råge. Skaka därför gärna måttet lite så att det inte blir för hårt packat. Större mängder är lättast att mäta med litermått. Häll mjöl från påsen luftigt. Skaka inte måttet för då packar sig mjölet och mängden blir för stor.

Hur många dl är 2 kilo mjöl?

Ett kg genomsnittligt mjöl motsvarar ca 16,7 dl.

Hur mycket väger 2 liter mjöl?

Vetemjöl : 1 dl vetemjöl väger 60-67 gram. En liter vetemjöl väger ca 600-670 gram.

Hur mycket väger 1 dl mjöl?

1 dl av nedanstående råvaror väger ungefär:

Vätskor och fett 1 dl motsvarar
Riven ost 50 g
Mjöl, kross och gryn 1 dl motsvarar
Vetemjöl 60 g

Hur mycket är 100 gram mjöl i dl?

1 Mjöl, gryn och ris

Mjöl – gram till dl 1 dl 1 US cup
Durummjöl 75 g 125 g
Fullkornsmjöl 60 g 130 g
Glutenfritt mjöl (t ex bovete) 55 g 120 g
Grahamsmjöl 58 g 105 g

Vad kostar 2kg vetemjöl?

Vetemjöl. Änglamark. Jfr-pris 12.48kr/kg.

Hur förvarar man mjöl bäst?

Förvaring – På den gamla goda tiden lagrade man av tradition mjölet i minst 2 månader innan man bakade på det eftersom den oxidation som sker i mjölet förbättrar bakegenskaperna. Idag tillsätts askorbinsyra i mjölet vilket gör att det inte behöver lagras länge.

Mjöl måste lagras torrt och svalt. Om det lagras för varmt förstörs enzymerna vilket resulterar i sämre bakegenskaper. Det måste vara svalt för att inte sätta igång enzymaktiviteten, samt för att inte det skall mögla. Om ni köper stora volymer men inte omsätter den fort är det bra om ni kan dela upp den i olika “burkar” så att om en skulle bli angripen av skadedjur kan ni rädda de andra.

Ett gammalt mjöl tappar också sin tänjbarhet. Gammalt mjöl suger mer vatten eftersom de oftast torkat ut; ha därför alltid färskt mjöl hemma, tillsätt mer vatten om en deg känns torr.

Hur mycket kostar ett kilo mjöl?

Coop.2000 GRM. Jfr-pris 10.48 kr/ kg.

Hur många dl går på 1l?

Måttomvandling volym

Enhet Förkortning Samband
1 liter l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml
1 deciliter dl = 10 cl = 100 ml = 6,6 msk = 20 tsk
1 centiliter cl = 10 ml = 10 krm = 2 tsk = 10 krm
1 milliliter ml = 1 krm

Hur många dl finns det i en l?

Enheter för längd – När vi anger längd så utgår vi från grundenheten meter, vilken vi förkortar som m, Som vi såg i avsnittet om kan det ibland vara bra att ange sträckor i kilometer istället för meter. I tabellen här nedanför kan du se hur vi kan omvandla mellan olika vanliga längdenheter.

mil kilometer (km) meter (m) decimeter (dm) centimeter (cm) milimeter (mm)
1 mil= 10 km = 10 000 m = 100 000 dm = 1 000 000 cm = 10 000 000 mm
1 km = 1 000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm
1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm
1 dm = 10 cm = 100 mm
1 cm = 10 mm

Enheterna mil och kilometer ( km ) används ofta för att ange geografiska avstånd. Till exempel är avståndet mellan städerna Kiruna och Luleå ungefär 27 mil. I trafiken anges avstånd på trafikskyltar vanligtvis i kilometer. Enheten meter ( m ) används ofta i vardagen för att ange avstånd såväl inomhus och utomhus, när dessa avstånd inte är alltför stora.

 1. Till exempel kan en simbassäng vara ungefär 25 meter lång.
 2. Enheten decimeter ( dm ) motsvarar en tiondels meter och är samma sak som 10 centimeter.
 3. Den här enheten används inte så ofta för att ange längder, eftersom det vanligtvis fungerar bättre att använda meter eller centimeter.
 4. Enheten centimeter ( cm ) används ofta i vardagen för att ange kortare sträckor.
You might be interested:  Dricka Kaffe När Man Är Förkyld?

Till exempel kan vi ange hur lång en person är, eller hur bred en säng är, i centimeter.1 centimeter är samma sak som en hundradels meter. Enheten millimeter ( mm ) används i många sammanhang istället för centimeter, när vi behöver ange längden mer exakt.

 • Skriv dessa längder i meter (m)
 • $$a)\,\,76,2\,cm$$
 • $$b)\,\,36,4\,km$$
 • $$c)\,\,43\,mm$$
 • Lösningsförslag:
 • a)
 • 1 centimeter är lika med 0,01 meter, alltså:
 • $$1\,cm=0,01\,m$$
 • Därför är 76,2 cm lika med 0,762 m.
 • $$ 76,2\,cm=76,2\cdot 0,01\,m=0,762\,m$$
 • b)
 • 1 kilometer är lika med 1 000 meter, alltså:
 • $$ 1\,km=1\,000\,m$$
 • Därför är 36,4 km lika med 36 400 m.
 • $$ 36,4\,km=36,4\cdot 1\,000\,m=36\,400\,m$$
 • c)
 • 1 millimeter är lika med 0,001 meter, alltså:
 • $$ 1\,mm=0,001\,m$$
 • Därför är 43 mm lika med 0,043 m.
 • $$ 43\,mm=43\cdot 0,001\,m=0,043\,m$$

Måste man skölja ur mjölkpaket?

Villa eller fritidshus – Du betalar för fastighetsnära insamling via din avfallstaxa. Fastighetsnära insamling beslutas och hanteras av din kommun. Bor du i villa eller fritidshus som inte har fastighetsnära insamling? Då har din kommun inte infört detta ännu. Vad händer med förpackningarna som samlats in i mitt hus? Bor du i eller äger ett flerbostadshus hämtar entreprenören ni har avtal med alla förpackningar. Är du villaägare, är det kommunens entreprenör som hämtar dina förpackningar. Oavsett hur du bor transporteras förpackningarna sedan till återvinningsanläggningar som FTI samarbetar med. Om min bostadsrättsförening inför fastighetsnära insamling, hur vet jag då att det gör skillnad? Återvinningen ökar när återvinningen är närmare invånarna. En undersökning som SIFO utfört åt FTI visar att 69 procent av de boende källsorterar fler av någon eller några förpackningstyper sedan de fått fastighetsnära insamling. När har återvinningscentralen öppet? Kommunerna ansvarar för återvinningscentralerna och deras öppettider. Du hittar information om samtliga kommuners återvinning på webbsidan www.sopor.nu. Vem bestämmer hur stora hålen i behållarna ska vara? Det är Boverket (som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) som beslutar om storleken på inkasthålen. Utformning och mått är satta för att hindra att någon, med risk för skada, tar sig in i behållarna. Så här används inkasthålen när du har större förpackningar att lämna:. Hur långt eller kort avstånd ska det vara till en återvinningsstation? Vi planerar för återvinningsstationer på platser där kommunen anvisar oss mark och ger oss byggnadslov och som är tillgängliga för såväl besökare som för de entreprenörer som tömmer och städar stationerna. Får man plocka material ur behållare på återvinningsstationen? Nej, materialet som lämnats till återvinningsstationen är producenternas. Att ta det betraktas som stöld. Var anmäler jag om batteriholken är full? Batterier ingår i producentansvaret för elektronik och hanteras av El-Kretsen. FTI samarbetar med El-Kretsen och erbjuder insamling av batterier på de flesta av våra återvinningsstationer. Vill du veta var du kan lämna dina batterier kan du besöka El-kretsens webbplats: Är batteriholken full eller trasig kan du Hur ofta töms behållarna på återvinningsstationerna? Vår ambition är att entreprenörerna ska tömma behållarna utifrån hur behoven ser ut på respektive station. Vi jobbar kontinuerligt med att se över tömningsfrekvensen för att undvika nedskräpning och överfulla behållare. Vi försöker undvika onödiga transporter och därför är det bra att platta till och vika ihop sina förpackningar. Då blir det plats för fler förpackningar i behållarna och tömningsbilarna behöver inte transportera luft. Här kan du se när de olika materialslagen töms på just din station: Varför får jag bara lämna just förpackningar på återvinningsstationen? Det beror framför allt på förordningen om producentansvar, som innebär att den som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den kan samlas in och återvinnas. För att det ska fungera i praktiken måste politikerna definiera vilka varor som ska omfattas och definiera vilka som är ansvariga för att organisera och finansiera en insamling. Det kallas alltså producentansvar och förpackningar är en varugrupp som har producentansvar. En annan anledning är att olika typer av material används till olika typer av produkter, även om grundmaterialet (till exempel plast eller glas) är detsamma. Blandas förpackningsmaterial med produkter kan den nya råvaran bli av sämre kvalitet. Man kan till exempel inte blanda glasförpackningar med vilket sorts glas som helst. Fönsterglas och dricksglas är av annan kvalitet än den som används i glasförpackningar. Om de blandas får det nya glaset sämre kvalitet. Hur ser jag när min återvinningsstation töms eller städas? Sök upp din återvinningsstation. Där hittar du information om schema för tömning och städning genom att klicka på kartnålen för din station. Här kan du även anmäla att återvinningsstationen behöver tömmas eller städas. Hur går jag tillväga om jag vill få en återvinningsstation till ett visst område? Att etablera nya återvinningsstationer kräver att vi samarbetar med kommun eller annan markägare. Först måste en lämplig plats identifieras. Därefter behöver vi få tillstånd att stå på platsen samt även få godkänt bygglov. Kontakta gärna din kommun med ditt önskemål! Har FTI ansvar för att städa på återvinningsstationerna? Ja. I vårt uppdrag ingår att städa runt behållarna och även på intilliggande område, om skräpet kan härledas till återvinningsstationen. Har material eller felaktigt avfall dumpats utanför behållare räcker inte vanlig städning till och det kan vara svårt för städarna att få det med sig. Då måste vi beställa en extra åtgärd av entreprenör som kommer och forslar bort det. Undrar du när vi städar eller tömmer en återvinningsstation? Sök upp stationen så får du information om när den senast städades och tömdes samt nästa städ- och tömningstillfälle. Är det skräpigt vid en återvinningsstation? Jag har tappat något i en behållare. Vad gör jag? Har behållaren redan tömts finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka det du tappat. Ring FTI:s Servicecenter på 08-566 144 00. Efter kontorstid ringer du 0200-88 03 11. Det är viktigt att du uppger stations-ID samt vilket materialslag det var i behållaren du tappade saken i. Det behövs för att vi ska kunna koppla ihop dig med rätt tömmare. Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral? På återvinningsstationen (ÅVS) lämnar du endast förpackningar. Förpackningarna kan vara av plast, papper, glas eller metall. I de flesta kommuner kan du även lämna tidningar här. Återvinningsstationen är till för privatpersoner och drivs av FTI. På kommunens bemannade återvinningscentral (ÅVC) lämnar du bland annat grovavfall som trädgårdsavfall, vitvaror, möbler, elektronik och liknande. När presenterar FTI ny statistik för insamling och återvinning? Statistiken för insamlat material föregående år presenteras vanligen i mars. Återvinningsgraderna för insamlat och återvunnet materialet räknas fram av Naturvårdsverket som rapporterar det vidare till oss. Det brukar tidigast ske i slutet av våren eller i början av sommaren varje år. Allt blandas väl ändå ihop och hamnar på tippen? Nej, det är en seglivad myt. Entreprenörerna som tömmer behållarna får ersättning när de levererar rent och sorterat material. Om de blandar ihop materialet tar inte anläggningen emot det och entreprenören måste då lämna ifrån sig det till förbränning eller deponi — vilket de måste betala för. Dessutom måste förpackningarna lämnas till återvinning enligt lag och vår verksamhet granskas kontinuerligt av bland annat Naturvårdsverket. Varför ska jag källsortera aluminium och stål? Genom att återvinna aluminium och stål sparas stora mängder energi, jämfört med att framställa ny råvara. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Varför ska jag källsortera mina förpackningar? Att källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning av förpackningar gynnar miljön och sparar både energi och material. När du källsorterar får förpackningarna chans att bli återvunna, istället för att gå direkt till förbränning. Det är också reglerat i lag att Sveriges invånare ska sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna till återvinning. Hur går återvinningen av plastförpackningarna till? Alla plastförpackningar som samlas in av oss på FTI skickas till Svensk Plaståtervinnings återvinningsanläggning i Motala. Den är redan idag Europas mest effektiva anläggning, och bygger nu Site Zero, som blir världens största och mest effektiva återvinningsanläggning för cirkulär hantering av plastförpackningar från hushåll. Hos Svensk Plaståtervinning finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna i en högteknologisk process. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av fläktar som blåser bort den lätta mjukplasten. Sedan sorteras förpackningarna med hjälp av infrarött ljus som används för att identifiera de olika plastmaterialen. Alla plastsorter separeras från varandra för att i nästa steg återvinnas var för sig. Det är en förutsättning för att behålla materialets kvalitet och funktioner och gör det möjligt att kan återvinna plasten om och om igen. Efter sortering och separering smälts plasttyperna ned till små pellets, som används för att tillverka nya plastprodukter. Svensk Plaståtervinning driver och leder utvecklingen inom cirkulär plaståtervinning. Är det verkligen någon nytta för miljön att återvinna plastförpackningar? Ja, en använd plastförpackning som sorteras och återvinns, halverar klimatpåverkan, jämfört med om den slängs i hushållssoporna och eldas upp (förbränns). Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Plasten i en förpackning kan återvinnas om och om igen. Det gör både att vi minskar utsläppen från förbränning och minskar behovet av fossil råvara, som behövs vid produktion av ny plast. Återvinner vi behövs inte ny plast i samma omfattning. Ur klimatsynpunkt är det viktigt att återvinningen är cirkulär, med en effektiv och högkvalitativ sortering och separering. Då behålls materialets kvalitet och funktioner. Svensk Plaståtervinning, som tar emot FTI:s insamlade förpackningar, är den enda aktören i Sverige som arbetar med cirkulär återvinning med sortering i fokus. Vad händer med material som inte kan bli till nya produkter? Material som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning, dvs förbränning. Varför kan inte alla förpackningar materialåtervinnas? Alla förpackningar är ännu inte tillverkade på ett sådant sätt att de går att materialåtervinna. Vi på FTI jobbar ständigt för att öka andelen återvinningsbara förpackningar tillsammans med våra anslutna producenter. Som konsument behöver du inte tänka på vad som går att återvinna idag, utvecklingen går snabbt framåt. Det enda du behöver göra är att lämna förpackningarna till återvinning. Ska jag lämna mjuka och hårda plastförpackningar i samma behållare? Ja, det är helt rätt. Du behöver inte skilja på mjuka och hårda plastförpackningar, utan kan lägga alla plastförpackningar i samma behållare, eftersom de hanteras på samma anläggning. Vi sparar därmed transporter och materialåtervinningen ökar. Kan jag lämna plastförpackningar i en plastpåse i insamlingsbehållaren? Nej, lämna förpackningarna löst i behållaren. Det underlättar sorteringen i senare led av processen. Om plastförpackningarna ligger inuti en påse finns en risk att de inte kan sorteras på rätt sätt och därmed inte heller kan materialåtervinnas. En påse som är silverfärgad på insidan, är det en plast- eller metallförpackning? Ofta är det angivet på förpackningen hur den ska sorteras, titta gärna i första hand om det finns en symbol eller en utskriven sorteringsangivning. Finns inte det kan du testa följande knep: Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning. Måste man diska ur en kladdig förpackning? Nej, det är en myt. Du behöver inte diska ur förpackningen, det räcker att den är tömd på sitt innehåll. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt. Vad blir det av pappersförpackningarna som jag lämnar till återvinning? De transporteras till pappersbruk för återvinning. Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten. Efter det tas pappersavfallet tillvara som energi genom förbränning. TAGGNING: Privatperson, Pappersförpackningar, Återvinning Vem ansvarar för tidningsinsamlingen från 2022? Producentansvaret för returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad med mera) upphörde 1 januari 2022 och insamlingen blev ett kommunalt ansvar. Det innebär att det inte längre är producenterna som är ansvariga för att samla in och återvinna tidningarna som sätts på marknaden. Det är istället respektive kommuns ansvar. Stämmer det att färgat och ofärgat glas ändå blandas? Nej, det är en myt. A llt glas som sorteras på återvinningsstationer eller i miljörum håll s separerade från varandra, Det kan se ut som att glaset blandas vid tömning, men b ilen som det töms i har två fack på flaket, Färgat och ofärgat glas hålls separerat i hela processen. Vilka plastförpackningar går att återvinna? Det är inget som du som konsument behöver hålla reda på. Utvecklingen av vilka plaster som går att återvinna går ständigt framåt. Det enda du behöver komma ihåg är därför att lämna alla dina plastförpackningar till återvinning. Vår ägare Svensk Plaståtervinning jobbar aktivt för att fler förpackningar ska kunna materialåtervinnas och bygger just nu ut sin anläggning i Motala för att kunna återvinna fler olika typer av plastförpackningar. Kan mjölk-, juice- och filförpackningar som består av flera olika material återvinnas? Många färskvaruförpackningar består av kartong med en plasthinna på insidan och ibland en plastkork längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna. I allmänhet gäller samma sak för alla förpackningar som består av flera sammansatta material. De ska sorteras efter det materialet det är mest av i förpackningen. Är det verkligen någon idé att källsortera? Ja, det är en myt att det inte spelar någon roll. Varje förpackning som kommer in i återvinningssystemet bidrar till utvecklingen av återvinningssystemen, så att ännu fler förpackningar kan bli till nytt material i framtiden. Förpackningar som inte lämnas till återvinning, går istället till förbränning. Genom att källsortera dina förpackningar hjälper du till att spara på jordens resurser och bidrar till ett cirkulärt samhälle. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du källsorterar en plastförpackning istället för att slänga den i soppåsen. Varför återvinns så lite av de insamlade plastförpackningarna? Det finns flera anledningar. Till att börja med är det ett stort problem att mer än hälften av plastförpackningarna slängs i vanliga hushållssoporna. Där får de aldrig chansen att återvinnas. Därför är det viktigt att hushållen i högre grad än idag källsorterar sina plastförpackningar. Det är ännu inte möjligt att återvinna alla olika typer av plastförpackningar, vilket delvis beror på att många har en komplex sammansättning, ofta med flera olika material för att skydda till exempel livsmedel. Men utvecklingen går snabbt och snart kommer Svensk Plaståtervinning att kunna sortera och återvinna i stort sett alla plastsorter på den svenska marknaden. Så sortera alla dina plastförpackningar – en dag kan allt återvinnas. Svensk Plaståtervinning och branschen har satt upp delmålet att under 2025 återvinna 55 procent av alla plastförpackningar som kommer in i deras system. Det kallas Plastsprånget. Under 2020 var siffran 15,4 procent. Det kommer att hända mycket under de närmaste åren! Vad händer med det insamlade förpackningsmaterialet? Alla förpackningar som lämnas till FTI transporteras till återvinningsanläggningar, som materialåtervinner så mycket som möjligt av det insamlade materialet. Det som inte går att materialåtervinna går till energiutvinning som ersättning för fossil råvara i industrin. Hur finansieras er verksamhet? Insamlingssystemet finansieras framför allt med hjälp av förpackningsavgifter som våra anslutna producenter betalar. V i är en icke-vinstdrivande verksamhet och delar inte ut några pengar till våra ägare. K ostnaden för insamling och återvinning ska i så låg utsträckning som möjligt påverka priset på varorna. Vad tjänar ni på er verksamhet? Insamlingssystemet finansieras framför allt med hjälp av förpackningsavgifter som våra anslutna producenter betalar. Vi är en icke-vinstdrivande verksamhet. Vi tjänar inga pengar på verksamheten och delar inte ut någon vinst till våra ägare. Tanken är att insamlingssystemet finansierar sig själv, det ska inte belasta priset på varan mer än nödvändigt för att insamlingssystemet ska fungera. Är det inte kommunen som ansvarar för förpackningsinsamlingen? Nej, kommunen är ansvariga för insamling av kommunalt avfall. Det är producenterna som sätter en förpackning på marknaden som är ansvariga för att de samlas in och återvinns. Förpackningar räknas inte som kommunalt avfall, Vem äger FTI? Ägare till FTI är de fyra materialbolagen: Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Metallkretsen och Svensk GlasÅtervinning. Vilka är FTI? FTI är Förpackningsinsamlingen. Vårt uppdrag är att samla in förpackningar så att de kan återvinnas.

You might be interested:  Hur Många Gram Är En Tesked Socker?

: Vanliga frågor om källsortering – FTI

Hur många dl mjöl är 1 liter?

Omvandlingstabell

Mjölsort 1 dl, ca g 1 liter, ca g
Rågmjöl, fint 50-55 500-550
Rågsikt 55-60 550-575
Vetekli 35
Vetemjöl 60 575-625

Hur mycket är en dl mjöl?

Krämig kycklinggryta med svamp och bacon

Mjöl, kross & gryn 1 dl 1 msk
Vetemjöl 60 g 9 g
Grahamsmjöl 60 g 9 g
Rågmjöl, grovt 55 g 8 g
Mandelmjöl 50 g 7 g

Hur många dl är 2 kg strösocker?

1 Deciliter (dl) Socker motsvarar:

1 dl 1 liten 1 portion
85 g 2 g 15 g

Vad väger bakpulver?

Mäta och väga Att mäta alternativt att väga upp sina ingredienser har sina för- och nackdelar. Det kan vara lättare att mäta men det blir samtidigt mer exakt om man väger. Det är inte alltid man behöver vara så exakt men det finns vissa tillfällen när man behöver vara väldigt noggrann.

Ingrediens 1 liter (l) = 1000 ml 1 deciliter (dl) = 100 ml 1 matsked (msk) = 15 ml 1 tesked (tsk) = 5 ml 1 kryddmått (krm) = 1 ml 100 g
ca g ca g ca g ca g ca g ca ml
Bakpulver 12-15 4-5 0,8-1,0 100-125
Bikarbonat 18 6 1,2 85
Farinsocker 70 10 145
Florsocker 60 9 165
Havregryn 350 35 5 285
Kakao 40 6 2 250
Korinter 50-60 8 165-200
Maizenamjöl 55 8 3 180
Mandel/nötter 65 10 155
Margarin/smör, fast 95 15 5 105
Margarin/smör, smält 90 13 4 110
Olja 900 90 13 4 110
Potatismjöl 800 80 12 4 125
Pärlsocker 60 9 165
Russin 50-70 8-10 145-200
Sirap 1400 140 20 70
Ströbröd (skorpmjöl) 50 7 200
Strösocker 850 85 12 4 120
Vanillinsocker 9 3 0,6 165
Vetemjöl 600 60 9 3 165
You might be interested:  När Kan Man Börja Dricka Kaffe?

I en del recept kan man hitta utländska måttenheter. Förklaringar för några sådana följer här:

1 pound (lb) = 454 gram 1 ounce (oz) = 28,35 gram1 dry pint = 5,5 dl 1 liquid pint = 4,7 dl 1 engelsk pint = 5,7 dl 1 amerikansk cup = 2,4 dl 1 engelsk cup = 2,8 dl

: Mäta och väga

Hur mycket är 1 dl mjöl?

1 dl av nedanstående råvaror väger ungefär:

Vätskor och fett 1 dl motsvarar
Riven ost 50 g
Mjöl, kross och gryn 1 dl motsvarar
Vetemjöl 60 g

Hur mycket väger 2 dl mjöl?

Vad väger mjöl? – Vikten på mjöl och gryn varierar något beroende på hur fuktigt eller torrt det är.

Vetemjöl: 1 dl vetemjöl väger 60-67 gram. En liter vetemjöl väger ca 600-670 gram. Rågmjöl: 1 dl grovt rågmjöl väger 55 gram. Fint rågmjöl väger 50 gram per dl. Potatismjöl väger 80 gram per dl. Majsstärkelse väger 55 gram per dl. Grahamsmjöl väger 60 gram per dl. Durumvetemjöl väger 65 gram per dl. Bovetemjöl väger 50 gram per dl. Rågsikt väger 55 gram per dl. Sojamjöl väger 30 gram per dl. Ströbröd väger 50 gram per dl.

Hur mycket är 600g mjöl i dl?

Kycklinggryta med röd curry och kokosmjölk

Mjöl, kross & gryn 1 dl 1 tsk
Vetemjöl 60 g 3 g
Grahamsmjöl 60 g 3 g
Rågmjöl, grovt 55 g 3 g
Mandelmjöl 50 g 2 g

Hur många gram är det på ett kilo?

Vikt (Årskurs 5, Enheter) – Matteboken Vikter mäter vi i gram, hektogram och kilogram. De förkortas g, hg och kg.

 • Hekto betyder 100 vilket betyder att 1 hektogram = 100 gram.
 • Kilo betyder 1000 vilket betyder att 1 kilogram = 1000 gram = 10 hektogram.
 • Till vardags säger vi oftast bara “kilo” eller “hekto” när vi pratar om vikter.
 • När något väger riktigt mycket kan vi även prata om “ton”, vilket är detsamma som 1 000 kilogram eller 1 000 000 (en miljon) gram.

Den nyfödde bebisen Albin väger 3500 gram. En ny dator väger 2 kilogram. Hur mycket mer väger bebisen?

 1. $$2\: kg = 2000\: g$$
 2. $$3500 – 2000 = 1500\: g$$
 3. Svar: Bebisen väger 1500 gram mer
 4. Skriv i gram: 2,5 kg
 5. $$2\: kg = 2000\: g$$
 6. $$0,5\: kg = 500\: g$$
 7. Därför är:
 8. $$2,5\: kg = 2000\: g + 500\: g = 2500\: g$$
 9. Svar: 2500 g

: Vikt (Årskurs 5, Enheter) – Matteboken