Varför Är Socker Lösligt I Vatten
Page 2 – Sockerbitarna smälter inte, utan löses upp. “Smälta” och “lösa upp” kan användas synonymt i vardagligt språk men på kemispråk är det olika saker. Socker är ett polärt ämne som innehåller många hydroxylgrupper (OH). Vatten är ett polärt lösningsmedel som kan binda till sockermolekylerna och omge dem.

 1. Då kommer sockermolekylerna att skiljas åt och sockret löses upp.
 2. Detta bygger på principen “lika löser lika”.
 3. Om temperaturen är hög kan vattenmolekylerna binda snabbare till sockermolekylerna och de upplösta sockermolekylerna kan även avlägsna sig snabbare (“diffundera”) från sockerbiten.
 4. Då får man en snabbare upplösning.

Det handlar alltså om hastighet, inte att bindningarna blir starkare vid en högre temperatur. Mikael1s, det står i Pluggakutens regler att man ngte får ta bort ett besvarat inlägg. Det är fruktansvärt otacksamt av dig mot Teraeagle som har lagt ner av sin tid på att svara på din fråga.

Om du inte kan lä’mna kvar din fråga så att alla kan läsa den bör du inte skapa någon tråd. /moderator Det spelar ingen roll att du redigerar bort frågan, för vi kan redigera tillbaka den igen (vilket jag just har gjort). Nästa gång bör du fråga din lärare ifall det är okej eller inte att be om hjälp i forumet.

Tråden låses. : Varför löser socker sig i varmvatten? (Kemi/Grundskola) – Pluggakuten

Kan socker lösa sig i vatten?

Det finns en gräns för hur mycket socker som kan lösas i en bestämd volym med vatten. När den gränsen är nådd löser sig inte mer socker. Vi kallar det för en mättad lösning. Vid vanlig rumstemperatur (25 °C) uppnås mättnad vid 2,1 kg socker i en liter vatten.

Vad påverkar hur snabbt socker löser sig i vatten?

För att lösa upp en sockerbit måste VATTEN -MOLEKYLERNA skrapa av SOCKERMOLEKYLERNA från sockerbiten. Eftersom VATTENMOLEKYLER rör sig snabbare i varmt vatten försvinner sockerbiten snabbare här.

Varför löser sig glukos enkelt i vatten?

Kemisk uppbyggnad av glukos – Glukos har summaformeln C 6 H 12 O 6 och är en kolhydrat. Kolhydrater kan delas in i tre grupper: enkla sockerarter/monosackarider, sammansatta sockerarter/oligosackarider och polysackarider. Glukos är en monosackarid. Monosackarider innehåller flera OH-grupper (kallas även hydroxylgrupp eller hydroxigrupp), vilket gör att de är lättlösliga i vatten.

 1. Monosackariderna innehåller också förutom flera OH-grupper också en ketogrupp eller en aldehydgrupp.
 2. Monosackariderna som innehåller en aldehydgrupp är reducerande ämnen liksom alla aldehyder.
 3. Också monosackarider med en ketogrupp är reducerande i detta fall vilket inte i vanliga fall gäller för ketogrupper.

Det finns tre molekylformer av glukos: en icke-cyklisk form (aldehydform) och två 6-ledade cykliska former (pyranosform). Det som skiljer de två cykliska formerna åt är åt vilket håll OH-gruppen är vinklad.

Varför går det inte att se upplöst socker?

Varför är inte kranvatten kemiskt rent vatten? Eftersom att det innehåller salter och ibland kalk. Hur kan man märka att kranvatten innehåller salter? På kranar och duschmunstycken kan det finnas vita avlagringar dessa består av salter eller/och kalker som funnits i kranvattnet.

Vad kallas en blandning där det flyter omkring hårda bitar i en vätska? Det kallas för en slamning. Ett exempel en slamning mellan vatten och lera. Vad kallas en blandning där flytande droppar flyter runt i en annan vätska? Det kallas för en emulsion. Exempel: en emulsion mellan vatten och olja. Varför är inte luft ett rent ämne? Eftersom att ett rent ämne innehåller olika atomsorter, så som ca.70% kväve, ca.20% syre, 1% ädelgaser osv.

Vilka rena ämnen går det att hitta i naturen Exempel: kol, kväve, och syre. Vilket grundämne förekommer mest på jorden? Vad kallar man en blandning där ämnens molekyler är jämnt fördelade i hela blandningen? Det kallas för en lösning. Vad är skillnaden mellan en utspädd lösning och en koncentrerad lösning? Utspädd-när man bara löser en liten mängd av ett ämne.

 • Oncentrerad-när man löser en större mängd av ett ämne.
 • Vad menas med att en lösning är mättad? En lösning som inte kan lösa mer av ett ämne kallas mättad.
 • Till exempel: om du lägger för mycket socker i ditt te.
 • Varför blir tvätten renare i varmt vatten än i kallt vatten? Varmt vatten löser upp smuts bättre än kallt vatten.

Ge exempel på en vätska som kan lösas i vatten. Ett exempel på en vätska som kan lösa sig i vatten är alkohol. Ge exempel på ett fast ämne och en gas som är lösta i en läsk. Socker är ett exempel på ett fast ämne. Koldioxid är ett exempel på en gas. En blandning av två eller flera sammansmälta metaller.

Varför går det inte att se upplöst socker? När sockret löst sig i vatten, så sitter inte sockermolekylerna ihop. Istället flyter dem de runt överallt i vattnet. Eftersom molekylerna är för små för att synas blir lösningen genomskinlig. Sockrets minsta delar fördelas alltså jämnt över hela blandningen. När man värmer vatten kan man se små bubblor långt innan vattnet kokar.

Förklara varför. I nästan all vatten finns det löst syre, när vatten värms bildas små bubblor långt innan vattnet börjar koka. Bubblorna består av gaser som vattnet inte längre klarar att lösa. Varför har varmt vatten lättare att lösa upp fasta ämnen medan kallt vatten har lättare att lösa upp gaser? Molekylerna i varmt vatten rör på sig fortare/har mer energi än kall vattensmolekyler, de snabba molekylerna bryter därför igenom ämnet.

Vilka av dryckerna läsk, juice med fruktkött och mjölk är lösningar, slamningar och emulsioner? Motivera ditt svar. Läsk är en lösning för att den har partiklar som är helt lösta i vätskan. Vätskan är klar och genomskinlig. Juice med fruktkött är en slamning för att den har partiklar som inte löser sig utan stiger upp till ytan.

Mjölk är en emulsion för att den har smä fettdroppar som är jämnt utsprida i vatten Sedimentering är att låta olösta ämnen sjunka till botten. Dekantering är att hälla av vätskan utan att de olösta ämnena följer med. Ge exempel på när man använder sig av extraktion.

 1. Ett exempel är när vi brygger kaffe och det varma vattnet löser upp smakämnena från kaffepulvret.
 2. Affepulvrets vattenlösliga ämnen skiljs från olösliga ämnen.
 3. Ge exempel på när man använder sig av filtrering Innan kaffet är klart att dricka vill vi få bort de olösta delarna av kaffepulvret.
 4. Därför får kaffet rinna genom kaffe filter.
You might be interested:  Hur Länge Är Man Pigg Av Kaffe?

Filtret fångar upp de olösta delarna. De ämnen som är lösta kommer att följa med vattnet genom filtret. I kaffefiltret finns det nämligen små hål som släpper igenom vatten och lösta ämnen. Vilken typ blandning kan delas upp med hjälp av filtrering? Vad kallas metoden där man får fram ett löst ämne genom att låta en vätska avdunsta? Vilken metod att separera ämnen ta vara på den vätska som ett ämne var löst i? Varför försvinner inte den bruna färgen på kaffe genom filtrering? Arom-och färgämnen löser sig i vattnet, de är tillräckligt små för att passera genom filtret, men de krossade bönorna stannar kvar.

På vintern saltas vissa vägar för att förhindra halk. Man använder just salt för att salt sänker vattnets fryspunkt. Rent vatten fryser till is vid 0°C, vanligt salt kan sänka vattnets fryspunkt till -20°C. Vad är nackdelen med salt på vägarna? Salt på vägarna är inte bra för djur och växter, desutom orsakar salt att bilar rostar.

Varför har man alkoholer i spolarvätska? Alkoholer håller vatten flytande, man har alkoholer i spolarvätska för att den inte ska frysa till is (alkoholens fryspunkt är väldigt låg). Vad kallas alkoholen som finns i bilens kylvätska? Vilka metaller ingår i lödtenn? Tenn och bly.

 • Båda merallerna har låg smältpunkt (tenn smälter vid 232°C, bly vid 327°C, lödtenn vid 190°C), metallerna som är lösta i varandra har alltså lägre smältpunkt än vad metallerna har var för sig.
 • Beskriv hur kromoatografi fungerar.
 • Vid kromatografi förflyttas ämnen med hjälp av en strömmande vätska eller gas.

Olika ämnen rör sig olika långt. Lätta molekyler som lätt löser sig i gaser eller vätskan kommer längst. Vilket ämne det är kan avläsas genom att se hur långt molekylerna rör sig. Metoden kan exempel visa spår av narkotika eller dopning i urin- och blodprover.

 1. Varför blir en potatis sötare om den utsätts för kyla.
 2. Om potatisen förvaras för kallt börjar den omvandla en del av stärkelsen till sockerarter och det gör att potatisen blir söt eller vattnig.
 3. Varför använder man en blandning av tenn och bly till lödning? Vid lödning används smält metall som klister för att hålla ihop delar.

Vid lödning använder man en blanding av bly och tenn (lödtenn), båda metallerna har låg smältpunkt (tenn smälter vid 232°C, bly vid 327°C, lödtenn vid 190°C). Metallerna lösta i varandra har alltså lägre smältpunkt än metallerna har för sig. Lödtenn används alltså vid lödning för att den har låg smältpunkt.

Vilka näringsämnen ingår i mjölk? Proteiner, fett, mjölksocker, kalcium och vitaminer. Det är fettdropparna som gör att mjölken är vit. Vilka vitaminer är lösta i mjölkens vatten? I mjölkens vatten finns det löst mjölksocker, B-vitaminer och kalcium. Vilka vitaminer är lösta i mjölkens fett? I mjölkens fett finns det lösliga A- och D vitaminer.

Vad behöver kroppen kalcium till? Kalcium behövs till tänderna och skelettet. Vad skiljer gammaldags mjölkfrån homogeniserad mjölk? Gammaldags mjölk klumpar sig och kan lägga sig i lager på ytan på mjölken (grädde flyter upp på ytan). Homogenisering är en process i ett mejeri där mjölkens fett finfördelas.

 • Då har mjölken pressat genom små hål, på så sätt blir de små fettdropparna ännu mindre.
 • De mindre fettdropparna håller sig jämnt fördelade i mjölken och klumpar inte till sig, och lägger sig inte på ytan.
 • Vad är ett emulgeringsmedel? Emulgeringsmedel är ett kemiskt ämne som används för att ge en jämn blandning åt en emulsion som består av två eller flera beståndsdelar.

Hur fungerar en mjölkseparator? Mjölkseparatorn är en centrifug som roterar mjölken. Den tyngre skummjölken pressas ut mot kanterna medan den lättare grädden stannar kvar i mitten Vad består mjölk till största delen av?

Varför är vissa ämnen lösliga i vatten och andra inte?

Lika löser lika – Lika löser lika är en populär minnesregel för lösningsmedel, Polära lösningsmedel löser andra polära ämnen bra, under förutsättning att de inte bildar en stabil kemisk förening med varandra. De starkaste polära lösningsmedlen är smälta jonföreningar, därefter kommer små polära molekyler som vatten och etanol.

 • När två smälta salter blandas bildas nya jonbindningar och vätskorna är fullt blandbara med varandra.
 • Detta utnyttjas vid tillverkningen av glas där de stelnade salterna bildar en homogen massa.
 • När däremot natriumklorid löser sig i vatten uppstår jon-dipolbindningar mellan saltets joner och de polära vattenmolekylerna.

Jonerna omges av lösningsmedlets molekyler, och sägs vara solvatiserade ( hydratiserade om lösningsmedlet är vatten). Detta gör att det går åt flera vattenmolekyler att lösa varje jon och lösligheten blir begränsad. Regeln syftar på de intermolekylära bindningarna som förekommer mellan molekylerna hos två lösningsmedel.

Hur lång tid tar det för socker att lösa sig i vatten?

Page 2 – Vilken korkad fråga! Sockerbiten i vattnet smälter inte, den löses upp. Det är två helt olika processer. Den löses upp okej, kan du förklara varför? Det korta svaret är: För att socker är vattenlösligt. Det halvlånga svaret blir att det kan bildas fler och starkare bindningar mellan sockermolekylerna och vattenmolekylerna än mellan sockermolekylerna.

 1. Det långa svaret innefatter ord som dynamisk jämvikt, entropi, entalpi och Gibbs fria energi.
 2. Skulle du kunna förklara dynamisk jämvikt inom denna frågan? Skulle verkligen uppskattas Om man har en mättad sockerlösning så är det inte samma sockermolekyler osm är i lösningen hela tiden, utan viss molekyl är i lösningen ett tag, sedan ligger din ihop med andra molekyler i ett sockerkorn på botten, efter ett tag löser den sockersmulan upp sig och “vår” sockermolekyl är i lösning igen, samtidigt som andra sockermolekyler finns i det oupplästa sockret på botten.

Detta är en dynamisk jämvikt – en jämvikt där allting rör sig hela tiden, därav namnet.

Är strösocker lösligt i vatten?

Lösningar En av de allra vanligaste typerna av blandningar är lösningar som finns nästan över allt. Så vitt skilda saker som matolja, saft, saliv, fluorskölj, urin, mässing och utandningsluft är alla exempel på viktiga lösningar från vardagen. Men vad innebär egentligen begreppet “lösning”? För att förstå begreppet ska vi nu titta på ett exempel.

 • Blandar du socker med vatten kommer du att märka att sockret delar upp sig i mindre bitar för att till sist “försvinna” i vattnet.
 • Egentligen försvinner det dock inte på riktigt – om du smakar på blandningen kommer du fortfarande kunna känna sockrets söta smak.
 • Det som händer är i stället att vattnets molekyler krockar med sockret och griper tag i det så att det delar upp sig i sin minsta enhet, sockermolekyler, som är så små att de inte syns.

Detta kallar man för att sockret löser upp sig. Det vi får då är ett exempel på en lösning, En lösning innehåller små partklar av ett ämne (joner, molekyler eller atomer beroende på vilket ämne det rör sig om) som är jämt utspridda i ett lösningsmedel (det är så det ämne som det finns mest av i lösningen kallas).

De ämnen som är utspridda i lösningsmedlet kallas för lösta ämnen, I vår socker-vatten-lösning är det sockret som är det lösta ämnet och vattnet som är lösningsmedel. Detta kallar man för att sockret är löst i vatten. Vatten är ett mycket vanligt och viktigt lösningsmedel men också etanol (används för upplösning av smuts och fläckar), aceton (används för att lösa upp nagellack) och lacknafta (används som lösningsmedel i flytande målarfärger) är exempel på användbara lösningsmedel.

Eftersom molekylerna i en lösning är jämt utspridda är en lösning alltså en homogen blandning. Faktum är att man kan påstå att orden är synonyma. Alla homogena blandningar är alltså typer av lösningar. En sorts lösningar som man inte tänker på direkt är lösningar av gaser.

You might be interested:  Hur Många Dl Är 100 Gram Mjöl?

Också där är molekylerna jämt utspridda och omöjliga att särskilja med blotta ögat. Detta kallar man mer precist för gasblandningar, Gaser kan också vara lösta i en vätska – i vatten finns det till exempel en liten, liten andel syrgas, som gör att fiskar och andra vattenlevande organismer kan andas. Också gasen koldioxid är löslig i vatten – det är genom att pressa ner stora mängder koldioxid i vatten som läskedrycker kolsyras (den lösta koldioxiden reagerar med vattenmolekyler och bildar kolsyramolekyler).

Observera dock att en del av koldioxiden bildar bubblor när läskflaskan öppnnas och att dessa inte är en del av lösningen. : Lösningar

Är strösocker löslighet i vatten?

Löslighet Vissa ämnen löser sig lättare än andra i ett visst lösningsmedel (såsom vatten). Medan det till exempel går att lösa ca.36 g koksalt i en dl vatten vid rumstemperatur går det att lösa ca.200 g socker i samma volym vatten vid samma temperatur.

 1. Detta kallar man för att ämnena har olika löslighet,
 2. Oksalt och socker är exempel på ämnen som väldigt lätt löser sig i vatten.
 3. Detta kallar man att de är lättlösliga i vatten.
 4. Ämnen som är oändligt lösliga i varandra kallas blandbara, vilket etanol och vatten är exempel på.
 5. Det går att lösa oändligt mycket etanol i vatten och vice versa.

Ämnen som däremot är väldigt svåra att lösa i vatten sägs vara svårlösliga, Ett exempel på detta är saltet silverklorid som man bara kan lösa något tiotusendels gram av i vatten vid rumstemperatur. Andra ämnen kan (i stort sett) inte bilda någon lösning med varandra överhuvudtaget.

Matolja och vatten är ett bra exempel på detta. Man säger att matolja är olösligt i vatten, eller att vatten är olösligt i matolja. Anledningen till detta är lätt förenklat att vattenmolekyler håller ihop på ett sätt som matoljans molekyler inte passar in i. Lösligheten för ett ämne i ett visst lösningsmedel varierar med temperaturen, men exakt på vilket sätt varierar från ämne till ämne.

Ibland ökar lösligheten med temperaturen. Detta gäller till exempel för koksalts och sockers löslighet i vatten. Det går att lösa lite mer koksalt och mer socker i varmt vatten än i kallt, även om skillnaden är inte så stor. I andra fall minskar lösligheten med temperaturen.

 1. De flesta gaser är ett exempel på det.
 2. Den som har haft ett glas kranvatten stående i rumstemperatur ett par timmar vet att det bildas små luftbubblor i vattnet efter hand.
 3. Detta beror på att kallvatten innehåller en liten andel löst kväve och syre när det tappas från kranen.
 4. När vattnets temperatur stiger till rumstemperatur minskar lösligheten för gasmolekylerna, som då klumpar ihop sig och bildar små bubblor.

För framför allt gasers löslighet i vätskor finns det ytterligare en faktor som spelar roll, nämligen trycket. Ju högre tryck desto mer löslig är gasen. I en flaska läsk eller mineralvatten är trycket ofta väldigt högt vilket leder till att drycken kan innehålla mycket löst koldioxid (det är en del av denna koldioxid som bildar kolsyran).

Vad händer när man smälter socker?

Tips! –

 • Använd gärna en gjutgärnspanna då socker kan bli väldigt varmt och gjutjärn är då mer lämpligt. Den är även lättare att rengöra efteråt.
 • Använder du en non-stick-panna kan du rengöra den genom att blötlägga den i hett vatten och diskmedel i ett par timmar.
 • För ännu bättre resultat kan du använda en termometer. Socker har en smältpunkt på ca 130 grader och blir till karamell vid ca 150-200 grader.

Vad beror löslighet på?

kemihjälp är nöjd med hjälpen Hej, har lite problem med den här frågan: Förklara på molekylär nivå ordningen i löslighet: natriumvätekarbonat < natriumklorid < natriumnitrat < kaliumnitrat Det här är det jag skrivit än så länge: Definitionen av löslighet är mängden eller massan av ett ämne som löser i en viss volym eller massa av ett annat ämne. Vad löslighet beror på är svårt att definiera men bindningarna mellan lösningsmedlets molekyler och det lösta ämnets partiklar attraherar till lösningsmedlet molekyler påverkar. Lösligheten varierar från ämne till ett annat men en tydligt påverka är ännu inte klarlagt. Något som däremot kan påverka lösligheten i ett ämne är temperaturen exempelvis löses bindningarna i salt lättare i samband med en ökad temperatur. Jag har förstått det som att det inte finns något klarlagt som påverkar lösligheten, har jag missförstått? Om inte får gärna hjälp med vad jag kan utveckla mitt svar med! Tack på förhand! 🙂 Välkommen till Pluggakuten! Har du kollat att påståendet om växande löslighet är korrekt? Enligt Wikipedia är det NaNO 3 som har klart högst löslighet av de fyra salterna. KNO 3 och NaCl harknappt hälften så stor löslighet, och NaHCO 3 har ungefär fjärdedelen av detta. Mitt antagande är ju att frågan är utformad korrekt (av min lärare), men isåfall kan jag ju argumentera för att det är fel, eller? Tack förresten :-), juste är lösningen inte definerbar på molekyl nivå? Hej igen, har nu insett att fällningar påverkar, däremot är en tumregel att nitrater anses som lättlösliga. Hur vet jag vad som skiljer inom denna tumregeln? Vet inte om jag har helt fel nu men

Är glukos och socker samma sak?

Glukos är en del av vanligt socker. Glukos ska inte förväxlas med glukossirap (som också kallas glykos ) som vi återkommer till längre fram. Fruktos (som också kallas levulos eller fruktsocker) förekommer naturligt i frukt, vissa rotgrönsaker, rörsocker och honung. Fruktos är en del av vanligt socker.

Är glukos vattenlösligt?

Systematiskt namn 2,3,4,5,6-Pentahydroxihexanal Övriga namn Dextros, Druvsocker Kemisk formel C 6 H 12 O 6 Molmassa 180,156 g/mol Utseende Färglösa kristaller CAS-nummer 50-99-7 Egenskaper Densitet 1,562 g/cm³ Löslighet ( vatten ) 470 g/l Smältpunkt 146 °C Faror Huvudfara Inga LD 50 25800 mg/kg SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Glukos ( glykos, druvsocker, dextros ) är en enkel sockerart ( monosackarid ) med formeln C 6 H 12 O 6, “Glykos” förekommer också som handelsnamn på glukossirap, som innehåller glukos men även maltos och andra sockerarter.

Skillnaden mellan D- och L-glukos

/td>

Skillnaden mellan α- och β-glukos

/td>

Glukos förekommer i flera isomera former. Den naturligt förekommande kallas D-glukos och dess spegelbildsvariant L-glukos, D-glukos kallas också med ett äldre namn dextros, D-glukos kan anta en linjär form och två cykliska former, α-glukos ( α-D-glukos ) och β-glukos ( β-D-glukos ).

De två cykliska formerna skiljer sig åt vad avser hydroxylgruppens rymdmässiga orientering på kol 1 (C1; det anomera kolet); hydroxylgruppen befinner sig under eller ovanför ringens plan. (Även L-glukos har en linjär form och cykliska former.) I vattenlösning förekommer glukos som ungefär en tredjedel α-glukos, två tredjedelar β-glukos och mycket små mängder av den linjära formen.

Alfa-glukos ingår i stärkelse ( amylos och amylopektin ) och beta-glukos ingår i cellulosa. Glukos är en av de viktigaste kolhydraterna och används som energikälla av djur och växter. Glukos kallas inom medicinen även blodsocker, Glukos är också en byggsten i polysackariderna stärkelse, cellulosa och glykogen,

 • Beteckningen druvsocker kommer av att den förekommer i vindruvor, där den dock inte är den enda sockerarten.
 • Druvsocker skapas genom fotosyntes,
 • Glukos är den i särklass vanligaste monosackariden i allt liv,
 • Ett skäl för detta kan vara att beta-pyrinoskonformationen av glukos bildar en struktur som ser ut som en diskus, med hydroxylgrupper ut åt sidorna och en relativt hydrofob över- och undersida.

Denna struktur gör att andra molekyler lätt kan reagera med hydroxylerna i glukos, och att glukosmolekyler lätt kan staplas ovanpå varandra. Andra vanliga monosackarider som galaktos, mannos och xylos är strukturellt ganska lika glukos, vilket stöder tanken att glukosmolekylens konformation är gynnsam.

Vad som sker när socker smälter jämfört med när socker löses i vatten?

Page 2 – Sockerbitarna smälter inte, utan löses upp. “Smälta” och “lösa upp” kan användas synonymt i vardagligt språk men på kemispråk är det olika saker. Socker är ett polärt ämne som innehåller många hydroxylgrupper (OH). Vatten är ett polärt lösningsmedel som kan binda till sockermolekylerna och omge dem.

Då kommer sockermolekylerna att skiljas åt och sockret löses upp. Detta bygger på principen “lika löser lika”. Om temperaturen är hög kan vattenmolekylerna binda snabbare till sockermolekylerna och de upplösta sockermolekylerna kan även avlägsna sig snabbare (“diffundera”) från sockerbiten. Då får man en snabbare upplösning.

Det handlar alltså om hastighet, inte att bindningarna blir starkare vid en högre temperatur. Mikael1s, det står i Pluggakutens regler att man ngte får ta bort ett besvarat inlägg. Det är fruktansvärt otacksamt av dig mot Teraeagle som har lagt ner av sin tid på att svara på din fråga.

 • Om du inte kan lä’mna kvar din fråga så att alla kan läsa den bör du inte skapa någon tråd.
 • /moderator Det spelar ingen roll att du redigerar bort frågan, för vi kan redigera tillbaka den igen (vilket jag just har gjort).
 • Nästa gång bör du fråga din lärare ifall det är okej eller inte att be om hjälp i forumet.

Tråden låses. : Varför löser socker sig i varmvatten? (Kemi/Grundskola) – Pluggakuten

Varför vill inte stärkelse lösa sig i vatten?

På grund av den kristallina strukturen i granulen är stärkelsen olöslig i kallt vatten.

Är socker ett rent ämne?

Facit till uppgifterna på sidorna 61–63 – 1. A) Rena ämnen: guldklimparna som vaskas fram, koldioxidgasen i gastuben till sodamaskinen, saltet i saltströaren (även om man ofta sätter till jod).

 1. Heterogena blandningar: sodadrycken (gasbubblor i vattnet), blodet (blodkroppar i blodplasman), jorden (där finns säkert småsten och grus inblandat i själva jordlagret).
 2. Homogena blandningar: ketchup, senap, vattnet i bäcken.
 3. Alla såser i caféet kan även vara emulsioner, vilket betyder att de består av små fettdroppar i en vattenbaserad vätska.

2. A) En blandning är heterogen om vi kan se de olika beståndsdelarna i blandningen. B) En blandning är homogen om vi inte kan se de olika beståndsdelarna i blandningen. C) Legering är en homogen blandning av olika metaller. D) En mättad lösning kan inte längre lösa mera av ett ämne, men nog av andra ämnen.3.

I kranvatten finns olika ämnen lösta.4. A) Ja. B) Nej. Till exempel socker kan vara ett rent ämne, men består av flera grundämnen, kol, väte och syre.5. A) Luft är en homogen blandning. B) Homogena blandningar är till exempel saft och saltlag. Heterogena blandningar är till exempel en sten och soppa.6. Ha varmt kaffe, röra om, använda finkornigt strösocker, ha lite socker och mycket kaffe.7.

A) lacknafta eller terpentin B) aceton C) alkohol, t.ex. sinol (etanol) D) matolja E) smör eller matolja 8. De små bubblorna i kranvattnet innehåller helt vanlig luft, som är löst i vattnet, när det kommer ur kranen. Då är vattnet ganska kallt, vanligtvis 8–12 grader, men sedan vattnet har stått i glaset en stund, blir det rumstempererat.

Vad avgör löslighet i vatten?

På grund av att vattenmolekylen är polär kan den blandas med andra vätskor som är polära utan att de skiktar sig. De positiva/negativa delarna på varje molekyl vänds mot varandra, och vätskorna hålls samman. Man brukar säga att ” lika löser lika ” när man pratar om lösningsmedel. Vatten är polärt, och löser därför andra polära vätskor och molekyler. Vad ett polärt lösningsmedel däremot inte löser är opolära vätskor, alltså vätskor med molekyler som inte har någon laddad ände. När man blandar en polär vätska (exmpelvis vatten) och en opolär vätska (exempelvis matolja) kommer de inte att lösa sig i varandra, och skiktas därför. När vi däremot blandar matolja och bensin (som också är opolärt) så löser sig utmärkt i varandra eftersom båda är opolära Eftersom vatten är polärt så kan det även lösa upp salter. Vattenmolekylernas positiva sidor läggs emot de negativa jonerna i saltet och drar loss dem från resten av kristallen. Samtidigt dras också en positiv jon loss från saltkristallen då vattenmolekylernas negativa sidor läggs emot jonen och drar loss den. De positiva och negativa jonerna är sedan lösta i vätskan tills man exempelvis dunstar bort vattnet, och saltkristaller bildas igen. De faktorer som påverkar hur mycket av ett salt som kan lösas i vatten är saltets egenskaper, kontaktytan mellan salt och vatten, cirkulationen så att nytt vatten kommer åt att lösa saltet och värmen på vattnet. I varmare vatten rör sig vattenmolekylerna snabbare, och löser därför saltet snabbare. Vatten löser även i viss mängd gaser. Trots att gaser oftast är opolära så är de så små att de tar sig in mellan vattenmolekylerna ändå. Vattnet har oftast en relativt stabil struktur av vätebindningar, och inom denna struktur kan man “gömma” eller “låsa in” opolära gaser, så läge de inte är för stora. Om den opolära gasen reagerar med vattnet för att skapa nya föreningar ökar också vattenlösligheten. Koldioxid, som är en helt opolär gas, löser sig ganska bra i vatten på grund av att det sker en kemisk reaktion där kolsyra bildas (det så kallade kolsyrasystemet). Reaktionen som sker kan tecknas så här: C O 2 ( g ) + H 2 O ( l ) ⇌ H 2 C O 3 ( a q ) ” role=”presentation”> C O 2 ( g ) + H 2 O ( l ) ⇌ H 2 C O 3 ( a q ) Kolsyran reagerar ytterligare med vattnet genom att ge bort en proton. H 2 C O 3 ( a q ) + H 2 O ( l ) ⇌ H 3 O + ( a q ) + H C O 3 − ( a q ) Nu har vi två laddade joner, vilka löser sig mycket bra i vattnet. Vi har med andra ord gått från att ha en opolär gas, till att skapa en mycket polär substans, som därefter kan lösa sig i vattnet.