Hur Mäter Man Socker I Blodet
Mäta P-Glukos om du har diabetes – Du som har diabetes kan själv behöva mäta P-Glukos regelbundet, oftast två till tre gånger per dag. Du behöver inte mäta blodsockret lika ofta om du har och fungerar bra. Oavsett vilken typ av diabetes du har kan blodsockret ibland bli alldeles för högt eller för lågt.

 1. Du kan då ha en mätare under huden för att kunna mäta ditt blodsocker kontinuerligt under dagen.
 2. Vad är glukos och var finns det? För att kroppen ska fungera behövs energi.
 3. Blodet transporterar energin till kroppens alla celler.
 4. Energin är oftast i form av druvsocker, som också kallas glukos.
 5. För att sockret ska kunna tas upp av cellerna behövs,

Kroppen producerar inte tillräckligt med insulin om du har typ 1- diabetes, orsakas av att kroppen blir mindre känslig för insulin. Då kan insulinet inte verka med full kraft. Det kallas för insulinresistens. Det finns också andra former av diabetes. Alla typer av diabetes leder till att blodsockerhalten i blodet ökar.

 1. Provet tas oftast genom ett stick i fingret.
 2. Det kallas för ett eftersom blodet som används kommer från de allra minsta blodkärlen som kallas kapillärer.
 3. Du kan också lämna ett blodprov från ett ytligt blodkärl i armen eller handen.
 4. Ett sådant blodkärl kallas för,
 5. Därför kallas den här typen av blodprov för ett venöst prov.

Då är det oftast en sjuksköterska som tar provet. Du som har diabetes och har en blodsockermätare kan ta provet själv, Du kan ibland behöva fasta innan provet lämnas. Det betyder att du inte ska äta eller dricka en viss tid innan provtagningen. Ett sådant prov tas oftast på morgonen och då ska du inte ha ätit sedan kvällen före.

Vårdpersonalen ger mer information om hur många timmar innan provet som du måste fasta. Du som har diabetes och har en blodsockermätare kan ta provet själv, Provet analyseras ofta direkt av vårdpersonalen om du lämnar provet på en vårdcentral. Då brukar svaret vara klart efter omkring tio minuter. Ibland skickas provet till ett laboratorium.

Svaret brukar då komma till läkaren senast dagen därpå. Du får resultatet mycket snabbare om du får vård på ett sjukhus. Du som har diabetes och själv mäter blodsockret med en blodsockermätare får svaret direkt. Hur mäts halten av P-Glukos? Mätningen av P-Glukos kan göras på flera olika sätt.

Hur mycket socker finns i blodet?

Långtidsblodsocker – Långtidsblodsockret, som också kan omtalas som sockerhemoglobin eller HbA1c, ligger normalt på ett värde mellan 27-42 mmol/mol, över 50 års ålder 31-46mmol/mol, hos friska personer – alltså personer som inte lider av diabetes. Dessa värden mäts genom att ta ett blodprov som visar blodsockervärden i genomsnitt över de senaste 2-3 månaderna.

 1. Därför kallas detta blodsockervärde också för skvallerblodsocker.
 2. Är du typ 2 diabetiker, ska du gärna ha ett så lågt värde som möjligt.
 3. Därför säger man att värden under 48 mmol/mol är optimalt.
 4. Är du typ 1 diabetiker ska värdena också vara så låga som möjligt.
 5. Hos denna typ diabetiker är det dock större risk för mycket lågt blodsocker och de optimala värdena bör därför vara under 52 mmol/mol.
You might be interested:  Vilka Grönsaker Passar Att Odla Tillsammans?

Nedan kan du se, vad HbA1c motsvarar, när det räknas om till ett mellanblodsocker.

Var mäter man blodsocker?

Var mäter man blodsocker? – Om du har en vanlig blodsockermätare så tar du sannolikt blodprov från fingrarna. Med en lansett görs ett litet hål i huden och en eller ett par mikroliter blod sugs upp på en teststicka som förs in i en blodsockermätare där mätningen görs.

 1. Personer som har diabetes typ 2 brukar göra en eller ett par mätningar dagligen, ibland mer sällan.
 2. Personer med diabetes typ 1 behöver testa sitt blodsocker många gånger per dag.
 3. Lyckligtvis har den absoluta majoriteten av alla med typ 1 diabetes fått CGM eller FGM (kontinuerlig glukosmätare), vilket gör att de inte behöver sticka sig lika ofta.

Med tiden kan det bli smärtsamt att sticka sig i fingrarna. Om så är fallet kan man sticka sig på andra platser där man inte har ont (alternativa stickställen). Alternativa stickställen inkluderar handflatan, överarmen, magen, låren osv. Faktum är att man kan sticka sig var som helst och få ett representativt värde på blodsockret.

 1. Oncentrationen av socker (glukos) är samma i hela kroppen.
 2. Anledningen till att man föredrar fingrarna är för att de är väldigt rika på kärl och det är enkelt (oftast) att snabbt få ut ett par droppar blod från fingrarna.
 3. Tyvärr gör det ont att sticka sig i fingrarna, vilket beror på att det finns mycket nerver (nervändar) i fingrarna.

Man får sticka sig på alternativa platser om man har för ont av att sticka sig i fingrarna. Kontrollera att din blodsockermätare tillåter att du testar dig på alternativa stickställen. Det är oftast möjligt med moderna mätare som kräver mindre blodvolym för att göra mätningen.

Hur ofta ska man mäta sitt blodsocker?

När ska man mäta blodsocker? – För att få det mest exakta värdet rekommenderas att mäta det på morgonen när du inte har ätit på 10 timmar. Detta blodsocker kallas också fasteblodsocker och vanligtvis ligger det mellan 3 och 8 mmol / L. Under dagen kommer ett normalt blodsocker att variera mellan 3 och 7 mmol / L.

 • Beroende på vad du äter kan det komma upp till 10 mmol / L.
 • Normalt blodsocker stiger och sjunker under dagen beroende på den mat och dryck som du intar.
 • Normalt blodsocker regleras till normalvärdet med insulin som produceras i bukspottkörteln.
 • Insulin sörjer för att glukos kommer in i cellerna som behöver det och att det kommer bort från blodomloppet.

Blodsockret är vanligen lägst på morgonen och högst efter måltid.

Om du inte har ätit under de senaste 6 timmarna ska blodsockret vara 4-7 mmol / L. Ca 1½ h efter måltid bör blodsockret vara <10 mmol / L.6-8 mmol / L vid sänggåendet.

Hur mäter man blodsocker på en blodprovstagare?

Hur mäter man blodsocker? – Du mäter ditt blodsocker med en blodsockermätare och det behövs bara en liten droppe blod från antingen örsnibben eller ett finger. Med en självlutlösande nål, gör du ett litet hål på en fingertopp eller i örsnibben och överför sedan bloddroppen till en testremsa som du har satt i blodglukosmätaren.

 1. Den är lätt att använda och hela proceduren tar bara några minuter.
 2. Idag är det mycket lätt att mäta sitt blodsocker.
 3. Mätarna är mycket lätta att ta med och finns i många olika utföranden.
 4. Gemensamt för alla är att de används med en engångstestremsa, som sätts in i blodsockermätaren.
 5. På remsan appliceras en liten droppe blod och inom några sekunder kan blodsockervärdet läsas av.
You might be interested:  Hur Mycket Koffein I 1 Dl Kaffe?

En blodprovstagare används för att göra hål i huden så att en liten droppe blod kan klämmas ut. Med en nyare blodsockermätare är det möjligt att mäta sitt blodsocker ungefär var 5: e minut över 3 dagar. Apparaten mäter blodsockret genom en liten nål som placerats under huden på nedre delen av magen.

 1. Metoden används huvudsakligen för patienter med insulinbehandlad diabetes, där man vill se hur blodsockret förändras under dygnet.
 2. Patienter som behandlas med insulinpump använder också denna metod som en del i behandlingen.
 3. Det finns också några blodsockermätare som kan mäta blodketoner,
 4. Blodketoner är närvarande när man är fastande (som regel under 0,6 mmol / L, men blir höga vid underskott på insulin.

Faktum är att de kan bli så höga att kroppen reagerar och utvecklar en diabetisk syreförgiftning. Värden över 1,5 mmol / L är en varningssignal som kräver vård och brukar kräva mera insulin. Om värdena är över 3 mmol / L, kontakta omedelbart läkare.

Hur mycket socker finns i blodet?

Långtidsblodsocker – Långtidsblodsockret, som också kan omtalas som sockerhemoglobin eller HbA1c, ligger normalt på ett värde mellan 27-42 mmol/mol, över 50 års ålder 31-46mmol/mol, hos friska personer – alltså personer som inte lider av diabetes. Dessa värden mäts genom att ta ett blodprov som visar blodsockervärden i genomsnitt över de senaste 2-3 månaderna.

Därför kallas detta blodsockervärde också för skvallerblodsocker. Är du typ 2 diabetiker, ska du gärna ha ett så lågt värde som möjligt. Därför säger man att värden under 48 mmol/mol är optimalt. Är du typ 1 diabetiker ska värdena också vara så låga som möjligt. Hos denna typ diabetiker är det dock större risk för mycket lågt blodsocker och de optimala värdena bör därför vara under 52 mmol/mol.

Nedan kan du se, vad HbA1c motsvarar, när det räknas om till ett mellanblodsocker.

Var mäter man blodsocker?

Var mäter man blodsocker? – Om du har en vanlig blodsockermätare så tar du sannolikt blodprov från fingrarna. Med en lansett görs ett litet hål i huden och en eller ett par mikroliter blod sugs upp på en teststicka som förs in i en blodsockermätare där mätningen görs.

 1. Personer som har diabetes typ 2 brukar göra en eller ett par mätningar dagligen, ibland mer sällan.
 2. Personer med diabetes typ 1 behöver testa sitt blodsocker många gånger per dag.
 3. Lyckligtvis har den absoluta majoriteten av alla med typ 1 diabetes fått CGM eller FGM (kontinuerlig glukosmätare), vilket gör att de inte behöver sticka sig lika ofta.

Med tiden kan det bli smärtsamt att sticka sig i fingrarna. Om så är fallet kan man sticka sig på andra platser där man inte har ont (alternativa stickställen). Alternativa stickställen inkluderar handflatan, överarmen, magen, låren osv. Faktum är att man kan sticka sig var som helst och få ett representativt värde på blodsockret.

 • Oncentrationen av socker (glukos) är samma i hela kroppen.
 • Anledningen till att man föredrar fingrarna är för att de är väldigt rika på kärl och det är enkelt (oftast) att snabbt få ut ett par droppar blod från fingrarna.
 • Tyvärr gör det ont att sticka sig i fingrarna, vilket beror på att det finns mycket nerver (nervändar) i fingrarna.
You might be interested:  Hur Mycket Är 85 Gram Socker?

Man får sticka sig på alternativa platser om man har för ont av att sticka sig i fingrarna. Kontrollera att din blodsockermätare tillåter att du testar dig på alternativa stickställen. Det är oftast möjligt med moderna mätare som kräver mindre blodvolym för att göra mätningen.

Hur ofta ska man mäta sitt blodsocker?

När ska man mäta blodsocker? – För att få det mest exakta värdet rekommenderas att mäta det på morgonen när du inte har ätit på 10 timmar. Detta blodsocker kallas också fasteblodsocker och vanligtvis ligger det mellan 3 och 8 mmol / L. Under dagen kommer ett normalt blodsocker att variera mellan 3 och 7 mmol / L.

 1. Beroende på vad du äter kan det komma upp till 10 mmol / L.
 2. Normalt blodsocker stiger och sjunker under dagen beroende på den mat och dryck som du intar.
 3. Normalt blodsocker regleras till normalvärdet med insulin som produceras i bukspottkörteln.
 4. Insulin sörjer för att glukos kommer in i cellerna som behöver det och att det kommer bort från blodomloppet.

Blodsockret är vanligen lägst på morgonen och högst efter måltid.

Om du inte har ätit under de senaste 6 timmarna ska blodsockret vara 4-7 mmol / L. Ca 1½ h efter måltid bör blodsockret vara <10 mmol / L.6-8 mmol / L vid sänggåendet.

Hur mäter man blodsocker på en blodprovstagare?

Hur mäter man blodsocker? – Du mäter ditt blodsocker med en blodsockermätare och det behövs bara en liten droppe blod från antingen örsnibben eller ett finger. Med en självlutlösande nål, gör du ett litet hål på en fingertopp eller i örsnibben och överför sedan bloddroppen till en testremsa som du har satt i blodglukosmätaren.

Den är lätt att använda och hela proceduren tar bara några minuter. Idag är det mycket lätt att mäta sitt blodsocker. Mätarna är mycket lätta att ta med och finns i många olika utföranden. Gemensamt för alla är att de används med en engångstestremsa, som sätts in i blodsockermätaren. På remsan appliceras en liten droppe blod och inom några sekunder kan blodsockervärdet läsas av.

En blodprovstagare används för att göra hål i huden så att en liten droppe blod kan klämmas ut. Med en nyare blodsockermätare är det möjligt att mäta sitt blodsocker ungefär var 5: e minut över 3 dagar. Apparaten mäter blodsockret genom en liten nål som placerats under huden på nedre delen av magen.

 1. Metoden används huvudsakligen för patienter med insulinbehandlad diabetes, där man vill se hur blodsockret förändras under dygnet.
 2. Patienter som behandlas med insulinpump använder också denna metod som en del i behandlingen.
 3. Det finns också några blodsockermätare som kan mäta blodketoner,
 4. Blodketoner är närvarande när man är fastande (som regel under 0,6 mmol / L, men blir höga vid underskott på insulin.

Faktum är att de kan bli så höga att kroppen reagerar och utvecklar en diabetisk syreförgiftning. Värden över 1,5 mmol / L är en varningssignal som kräver vård och brukar kräva mera insulin. Om värdena är över 3 mmol / L, kontakta omedelbart läkare.